Catch-MR

Catach-MR Metropolitan Regions logó
INTERREG IVC - Innovation & Environment Regions of Europe Sharing Solutions logó

Catch-MR (Cooperative Approaches to Transport CHallenges in Metropolitan Regions - A közlekedés kihívásainak kooperatív megközelítései a nagyvárosi régiókban) egy, az INTERREG IV/C keretében 2010. januárjától 2012. decemberéig tartó 2 millió euró összköltségű projekt, melynek keretében hét nagyvárosi régió 12 partnere működik együtt.
 
A projekt célja, hogy javítsa a nagyvárosi régiók életszínvonalát és a versenyképességét. E cél eléréséhez szükséges a nagyvárosok és környező területeik közötti hatékony és környezetbarát személyközlekedési szolgáltatások erősítése. A projekt, a résztvevő nagyvárosi régiókban, jó példaként szolgál a fenntartható terület- és közlekedésfejlesztésre, valamint vizsgálja az eredmények más régiókban történő alkalmazhatóságát is.
 
További információ a projektről elérhető a http://www.catch-mr.eu/ honlapon, vagy Szemere Veronika projektkoordinátortól (szemerev@budapest.hu, +36 1 999 82 89)
 
A projekt az INTERREG IV C Programban az Európai Unió és a Magyar Köztársaság társfinanszírozásával valósul meg.
 
KAPCSOLÓDÓ ANYAGOK:


2010. 11. 09. A nagyvárosi régiók életszínvonalát javítaná a főváros

Budapest Főváros Önkormányzata részt vesz a 2010. januárjától 2012. decemberéig tartó 2 millió euró összköltségű  CATCH_MR elnevezésű (Cooperative Approaches to Transport CHallenges in Metropolitan Regions) európai uniós projektben. Ennek keretében hét nagyvárosi régió 12 partnere működik együtt. Az uniós beruházás a közlekedés kihívásainak kooperatív megközelítéseivel kíván javítani a nagyvárosi régiók életszínvonalán és versenyképességén. A célkitűzés megvalósításához szükséges a nagyvárosok és a környező települések közötti hatékony és környezetbarát személyközlekedési szolgáltatások erősítése. Az érintett régiókban létrejövő együttműködés nemcsak példaként szolgál a fenntartható terület- és közlekedésfejlesztésre, de sikeres eredmények esetén a projekt más régiókban történő alkalmazhatóságát is megvalósíthatónak tartja.


2010. 11. 22-24. A CATCH-MR projekt budapesti szemináriuma

A szemináriumról készült összefoglaló itt tölthető le.


2011. 05. 10. Szakmai egyeztetés Budapest és az agglomeráció közlekedésének összehangolásáról, valamint a BKK közlekedésfejlesztési céljairól, lehetőségeiről

Budapest és az agglomeráció közlekedésének összehangolásáról és a Budapesti Közlekedési Központ közlekedésfejlesztési céljairól, lehetőségeiről tartottak szakmai egyeztetést hétfőn a Városházán. Az eszmecserén a nagyvárosi régió közlekedései kihívásait a Catch-MR programban részt vevő Bécs, Göteborg, Berlin, illetve a hozzájuk tartozó régiók együttműködésének példáin keresztül mutatták be. A Catch-MR (Cooperative Approaches to Transport CHallenges in Metropolitan Regions -A közlekedés kihívásainak kooperatív megközelítései a nagyvárosi régiókban) az INTERREG IV/C keretében 2010 januárjától 2012 decemberéig tartó 2 millió euró összköltségű projekt, melynek keretében hét nagyvárosi régió 12 partnere működik együtt. Hazánkat Budapest Főváros Önkormányzata, Főpolgármesteri Hivatala, valamint a Budapeti Közlekedés-Szervező Nonprofit Kht. képviseli. A Catch-MR célja a nagyvárosi régiók életszínvonalának és a versenyképességének javítása. A programban résztvevő nagyvárosok és térségük egyrészt jó példaként szolgálnak a fenntartható terület- és közlekedésfejlesztésre, másrészt a projektben résztvevők vizsgálják az eredmények más régiókban történő alkalmazhatóságát is. A szakmai találkozón Tosics Iván, a Városkutatás Kft. ügyvezetője és Gertheis Antal (a Budapesti Közlekedés-Szervező Nonprofit Kht. projekt partner külső szakértőjeként) az urbanizáció és a szuburbanizáció kihívásait ismertetve arra hívták fel a figyelmet, hogy a város és agglomeráció problémáit összehangolt tervezéssel, együttműködéssel lehet megoldani. Példaként említették Berlin, Göteborg és Bécs különböző együttműködési modelljeit, valamint Montpellier kiemelkedően érdekes gyakorlatát. Bécs és Alsó-Ausztria informális kooperációját - 2006-tól intézményesített formában – a városkörnyékért felelős regionális menedzserek segítik. A viszonylag alacsony költségvetéssel működő - 200 000 euró - Stadt-Umland-Managment (SUM) tevékenysége felöleli az érintett települések közötti együttműködést és közvetítést, az információcsere biztosítását regionális kérdésekben, de ezeken kívül a SUM szakterületéhez tartozik a településpolitika, a tájtervezés, illetve a környezet- és a klímavédelem is. A bécsi modell hátránya ugyanakkor az önkormányzatok közötti versengés, a „kényszerítő erő” hiánya, a bonyolult jogi környezet, valamint az, hogy konkrét döntések csak hosszas egyeztetések után születhetnek meg. A göteborgi megoldás egy olyan önkormányzati szövetséget jelent, melynek keretében a résztvevő 13 település tervezési jogai egy részét a közös szervezetre delegálja. A szövetségben az érintett önkormányzatok politikusai vesznek részt, így a modell előnye a regionális szint képviselete és az egyértelmű döntéshozatali felhatalmazás. Berlin és Brandenburg esetében egy közös tervezési hatóság feladata a két tartomány urbanisztikai feladatainak összehangolása. A közös hatóság előnyei közé sorolható, hogy a helyi szintek a világos szabályok mellett viszonylagos szabadságot élveznek, illetve, hogy a hosszú távú célok elérése reálissá válik. Ebben a formában viszont a kisebb települések kevésbé azonosulnak a régióval. Montpellier esetében önkéntes települési társulás alapján jött létre az a városkörnyéki együttműködés, amelynek bázisán a SCOT tervezési rendszer biztosítja az új fejlesztéseknek a közösségi közlekedéssel jól ellátott területekre való koncentrálását.  A szakmai műhelybeszélgetésen Kerényi László Sándor, a BKK főosztályvezetője ismertette a közlekedési központ céljait és lehetőségeit. Használati eszköz lehet például a Fenntartható Városi Mobilitás Tervezés (Sustainable Urban Mobility Planning, SUMP). Kerényi László Sándor szerint a SUMP egyik várható eredménye az új, hosszú távú Budapest vízió megteremtése, az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférés - különösen a 2014-2020 uniós ciklusra -, hiszen Budapest versenyképességének növelése létkérdés a jelenlegi pénzügyi helyzetben.


2011. 09. 23. Közösségi kerékpáros rendszer az alacsonyabb széndioxid kibocsátásért 

A hét elején ismét találkoztak a CATCH-MR  európai uniós együttműködési projekt résztvevői, köztük a Fővárosi Önkormányzat és a Budapesti Közlekedési Központ képviselői, a megújuló energiák közlekedési célú használhatóságával, illetve az alacsonyabb széndioxid kibocsátáshoz vezető mobilitás menedzsment stratégiákkal kapcsolatban tervezett intézkedéseket és gyakorlati tapasztalatokat megosztani egymással. A szemináriumon a Budapesti Közlekedési Központ a fővárosi kerékpáros fejlesztési elképzeléseket, benne a BuBi közösségi kerékpáros rendszer projektet mutatta be.


2012. 03. 23. A CATCH-MR nemzetközi együttműködési projekt hatodik szemináriumának tapasztalatai  

A szemináriumról szóló összefoglaló itt tölthető le (pdf).


2012. 11. 15. CATCH-MR záró konferencia: a fenntartható közlekedés bevált megoldásai

A záró konferenciáról szóló közlemény itt tölthető le (docx).


2012. 11. 26. Lezárul a CATCH-MR projekt: kezdődhet a megvalósítás

Az erről szóló közlemény itt tölthető le (docx).


2013. 02. 11. Összefoglaló a CATCH-MR projekt eredményeiről

Az összefoglaló itt tölthető le (pdf).