Kondicionálótermi eszközök negyedéves karbantartása 2024–2025. években

​​​


Tisztelt Gazdasági Szereplők!

Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal mint Ajánlatkérő közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárást indítKondicionálótermi eszközök negyedéves karbantartása 2024–2025. években" tárgyban a mellékelt dokumentumoknak megfelelően.


​Nyertes Ajánlattevő feladata a Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal kondicionálótermi gép- és eszközparkjának negyedéves felülvizsgálata, karbantartása és eseti szervizelések elvégzése – a Városháza épület Gerlóczy utcai szárny földszintjén található tornateremre vonatkozóan – az eszközök és gépek üzemképességének fenntarthatósága és az esetlegesen bekövetkezendő hibák javítása.

 
A beszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés 2024. január 1-jén lép hatályba, vagy amennyiben később történik úgy a Felek általi kölcsönös aláírás – ha a Szerződést a Felek nem ugyanazon a napon írják alá, akkor a későbbi aláírás – napján lép hatályba, és 2025. december 31. napjáig tartó határozott időre szól.

 
A pénzügyi fedezet Ajánlatkérő (Megrendelő) rendelkezésére áll. Ajánlatkérő előleget nem fizet, a szabályszerűen kiállított számla kiállításától számított 30 (harminc) napon belül az ellenszolgáltatást átutalással teljesíti. 

A részletes feltételeket a mellékelt szerződéstervezet tartalmazza.
 
 Ajánlattételi határidő: 2023. október 5. 10:00 óra