Higiéniai papírtermékek beszerzése - Kéztörlőpapírok beszerzése 2023

Tisztelt Gazdasági Szereplők!
 
Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal mint Ajánlatkérő közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárást indít „Higiéniai papírtermékek beszerzése - Kéztörlőpapírok beszerzése 2023" tárgyban a mellékelt dokumentumoknak megfelelően.
 
Tárgyi beszerzési eljárásban Nyertes Ajánlattevő (Eladó) feladata higiéniai papírtermékek - Kéztörlőpapírok szállítása Ajánlatkérő részére a szerződéstervezetben és a műszaki leírásban meghatározottak szerint. Vevő kötelezettséget vállal arra, hogy az eseti megrendelések összege nem lesz kevesebb a szerződéstervezetekben meghatározott keretösszeg 70 %-ánál.
 
A beszerzési eljárás eredményeképpen kötendő adásvételi keretszerződés a Szerződő Felek általi kölcsönös aláírás napján lép hatályba és hatálya 2023. június 30. napjáig, vagy a Szerződéses keretösszeg kimerüléséig tart. Ha az aláírások nem ugyanazon a napon történnek, a hatálybalépés időpontja a legutolsó aláírás napja.
 
Az ajánlatok értékelése a legalacsonyabb ár alapján történik. Ajánlattevő „Ft érték" tekintetében csak pozitív egész számot ajánlhat meg.
 
Az ajánlattételi határidő: 2023. április 4. – 10:00 óra
 
Amennyiben tárgyi beszerzési eljárásban Tisztelt Gazdasági Szereplőknek ajánlattételi szándékuk fennáll, ajánlatukat elektronikusan kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig a következő e-mail címre: hivatalibeszerzesek@budapest.hu
 
Az ajánlat akkor tekinthető benyújtottnak, ha az ajánlattételi határidő lejártáig a tárgyi e-mailcímre megérkezett. Az ajánlatot a cégjegyzésre jogosult/ak cégszerű aláírásával, nem szerkeszthető pdf. formátumban kell benyújtani, az ajánlat részeként benyújtandó dokumentumok listáját az Ajánlatkérés tartalmazza.
 
Felhívjuk Tisztelt Gazdasági Szereplők figyelmét, hogy az Ajánlatkéréssel és annak mellékleteiként csatolt dokumentumokkal kapcsolatban az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű határidőben – de legkésőbb 48 órával előtte – írásban elektronikus úton a hivatalibeszerzesek@budapest.hu
e-mail címen kiegészítő tájékoztatást kérhetnek Ajánlatkérőtől.