Társadalmi egyeztetésre bocsátjuk a "Ne állj meg, sportolj! Budapest Főváros Sportkoncepciója 2025" című tervezetet

Budapest Főváros Önkormányzata társadalmi egyeztetésre bocsátja a 'Ne állj meg, sportolj! Budapest Főváros Sportkoncepciója 2025' című tervezetet.
 
A koncepcióval összhangban, - a sportról szóló 2004. évi I. tv. 55. § (1) bekezdése alapján - a Fővárosi Önkormányzat feladatát jelenti a helyi sportszervezetekkel való együttműködés, a tulajdonát képező sportlétesítmények fenntartása és működtetése, valamint az iskolai testnevelés és sporttevékenység feltételeinek megteremtése és támogatása. A Sport tv. 55. § (3) bekezdése alapján a fővárosi önkormányzat - fentieken túl - sportszervezési feladatkörében segíti a területén tevékenykedő sportszövetségek működésének alapvető feltételeit, közreműködik a sportszakemberek képzésében és továbbképzésében, segíti a sportági és iskolai területi versenyrendszerek kialakítását, illetve az e körbe tartozó sportrendezvények lebonyolítását, adottságainak megfelelően részt vesz a nemzetközi sportkapcsolatokban, közreműködik a sport népszerűsítésében, a mozgásgazdag életmóddal kapcsolatos sporttudományos felvilágosító tevékenység szervezésében, valamint közreműködik a sportorvosi tevékenység feltételeinek biztosításában. A törvényben meghatározott sport feladatok további részleteit a sportról szóló 7/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet szabályozza. Mindemellett Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv.  23. § (4) 8. pontja értelmében a fővárosi önkormányzat feladata különösen a fővárosi szintű sport és szabadidősporttal kapcsolatos feladatok ellátása.
 
Sportágazati szempontból az önkormányzatok elsődleges feladata a helyi szintű sport megvalósításának segítése, ahol a közösségi- és helyi szintű szervezetek érdekei kiemelten fontosak. A sporthoz kapcsolódó közfeladatellátást a lakossági igényekhez kapcsolódóan, a társadalom minél szélesebb bevonásával, a részvételiség elve mentén kell megvalósítani, a rendelkezésre álló erőforrások révén. Jelen Sportkoncepció ezen alapelvekre épít, valamint a Fővárosi Önkormányzat feladatrendszerén túl foglalkozik a huszonhárom budapesti kerület, valamint a helyi sportági szakszövetségek és sportszövetségek bevonásával is, mely alapján együttműködésen alapuló gyakorlatrendszer alakítható ki.
 
A koncepcióval kapcsolatban 2022. március 18. éjfélig van lehetőség a vélemények, hozzászólások megküldésére, az alábbi elektronikus levelezési címre: hentz.zsuzsanna@budapest.hu
 
A tervezet szövege erre a hivatkozásra kattintva​ ismerhető meg.