Park utcai lőtér részleges felújítása

Tisztelt Gazdasági Szereplők!
 
Tárgyi beszerzési eljárásban Nyertes ajánlattevő feladata a 1223 Budapest, XXII. ker. Park utca 2. (hrsz.:228883/3) alatt található Park utcai Lőtér részleges felújítási munkáinak elvégzése a műszaki leírásban, az árazatlan költségvetésben és a szerződéstervezetben foglaltak szerint.
 
A szerződés a Felek általi kölcsönös aláírás napján lép hatályba és a szerződéses kötelezettségek kölcsönös teljesítéséig tart. A mellékelt szerződéstervezetben foglaltak szerinti teljesítési határidő a munkaterület átadását követő 6 hónap. Amennyiben a szerződést Felek nem ugyanazon a napon írják alá, úgy a hatálybalépés időpontja a legutolsó aláírás napja. A részletes feltételeket a melléklet szerződéstervezet tartalmazza.
 
Az ajánlatok értékelésének szempontja a legalacsonyabb ár.
 
Az Ajánlattételi határidő: 2022. augusztus 10. – 10:00 óra
 
A tárgyi beszerzési eljárásban Ajánlatkérő helyszíni bejárást tart.
A helyszíni bejárás időpontja: 2022. július 21. 10.00 óra
A találkozó helyszíne: Budapest, XXII. ker. Park utca 2. (Hrsz.:228883/3) ingatlan bejáratánál
 
Amennyiben tárgyi beszerzési eljárásban Tisztelt Gazdasági Szereplőknek ajánlattételi szándékuk fennáll, ajánlatukat elektronikusan kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig a következő e-mail címre:
 
Az ajánlat akkor tekinthető benyújtottnak, ha az ajánlattételi határid​ő lejártáig a tárgyi e-mailcímre megérkezett. Az ajánlatot a cégjegyzésre jogosult/ak cégszerű aláírásával, nem szerkeszthető pdf. formátumban kell benyújtani, az ajánlat részeként benyújtandó dokumentumok listáját az Ajánlatkérés tartalmazza.
 
Felhívjuk Tisztelt Gazdasági Szereplők figyelmét, hogy az Ajánlatkéréssel és annak mellékleteiként csatolt dokumentumokkal kapcsolatban az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű határidőben – de legkésőbb 48 órával előtte – írásban elektronikus úton a onkormanyzatibeszerzesek@budapest.hu
e-mail címen kiegészítő tájékoztatást kérhetnek Ajánlatkérőtől.