Népliget közpark – kerttörténeti tudományos dokumentáció készítése (megismételt)

Tisztelt Gazdasági Szereplők!
 
A Budapest Főváros Önkormányzata által lefolytatásra kerülő „Népliget közpark – kerttörténeti tudományos dokumentáció készítése" tárgyú beszerzési eljárásban – a 48/2016. (VI. 30.) számú együttes utasítás alapján – legalább három ajánlatot kell beszerezni. Erre tekintettel mellékelten, egy újabb, módosított ajánlattételi határidőt magába foglaló ajánlatkérés került kiírásra.
 
Az eljárásban nyertes ajánlattevő feladata Népliget közpark kerttörténeti tudományos dokumentáció tárgyában 1 darab tanulmány elkészítése a műszaki leírásban és szerződéstervezetben foglaltak szerint.
Az eljárás során nincs lehetőség részajánlattételre.
 
A szerződés teljesítésének határideje, a szerződés alapján elkészítendő Dokumentáció leadásának határideje: a szerződés hatálybalépést követő 30. munkanap.
 
Az ajánlatok értékelése a legalacsonyabb ár szempontja alapján történik.
 
A tárgyi beszerzési eljárás új ajánlattételi határideje: 2022. szeptember 19. - 14:00 óra
 
 
Amennyiben tárgyi beszerzési eljárásban Tisztelt Gazdasági Szereplőknek ajánlattételi szándékuk fennáll, ajánlatukat elektronikusan kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig a következő e-mail címre: onkormanyzatibeszerzesek@budapest.hu
 
Az ajánlat akkor tekinthető benyújtottnak, ha az ajánlattételi határidő lejártáig a tárgyi e-mailcímre megérkezett. Az ajánlatot a cégjegyzésre jogosult/ak cégszerű aláírásával, nem szerkeszthető pdf. formátumban kell benyújtani, az ajánlat részeként benyújtandó dokumentumok listáját az Ajánlatkérés tartalmazza.
 
Felhívjuk a T. Gazdasági Szereplők figyelmét, hogy a korábban módosított ajánlatkérésben meghatá​rozott ajánlattételi határidő lejártáig (2022. szeptember 05. – 14:00 óra) benyújtott ajánlatok – amennyiben azt Ajánlattevő nem vonja vissza vagy helyette nem nyújt be másikat – jelen eljárásban érvényesek.