Népliget közpark – kerttörténeti tudományos dokumentáció készítése

Tisztelt Gazdasági Szereplők!
 
Budapest Főváros Önkormányzata, mint Ajánlatkérő közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárást indít „Népliget közpark – kerttörténeti tudományos dokumentáció készítése" tárgyban a mellékelt dokumentumoknak megfelelően.
 
Az eljárásban nyertes ajánlattevő feladata Népliget közpark kerttörténeti tudományos dokumentáció tárgyában 1 darab tanulmány elkészítése a műszaki leírásban és szerződéstervezetben foglaltak szerint.
Az eljárás során nincs lehetőség részajánlattételre.
 
A szerződés teljesítésének határideje, a szerződés alapján elkészítendő Dokumentáció leadásának határideje: a szerződés hatálybalépést követő 30. munkanap.
 
Az ajánlatok értékelése a legalacsonyabb ár szempontja alapján történik.
 
 
Ajánlattételi határidő: 2022. szeptember 5. - 14:00 óra
 
Amennyiben tárgyi beszerzési eljárásban Tisztelt Gazdasági Szereplőknek ajánlattételi szándékuk fennáll, ajánlatukat elektronikusan kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig a következő e-mail címre: onkormanyzatibeszerzesek@budapest.hu
 
Az ajánlat akkor tekinthető benyújtottnak, ha az ajánlattételi határidő lejártáig a tárgyi e-mailcímre megérkezett. Az ajánlatot a cé​gjegyzésre jogosult/ak cégszerű aláírásával, nem szerkeszthető pdf. formátumban kell benyújtani, az ajánlat részeként benyújtandó dokumentumok listáját az Ajánlatkérés tartalmazza.
 
Felhívjuk Tisztelt Gazdasági Szereplők figyelmét, hogy az Ajánlatkéréssel és annak mellékleteiként csatolt dokumentumokkal kapcsolatban az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű határidőben – de legkésőbb 48 órával előtte – írásban elektronikus úton a e-mail onkormanyzatibeszerzesek@budapest.hu címen kiegészítő tájékoztatást kérhetnek Ajánlatkérőtől.
​​​

08.23.: A Budapest Főváros Önkormányzata, mint Ajánlatkérő által kezdeményezett „Népliget közpark – kerttörténeti tudományos dokumentáció készítése” tárgyú beszerzési eljárásban beérkezett kiegészítő tájékoztatás kérésre a mellékelt tájékoztatást adjuk (lásd: csatolmány).

08.25.: Tájékoztatom, hogy a Budapest Főváros Önkormányzata, mint Ajánlatkérő által kezdeményezett „Népliget közpark – kerttörténeti tudományos dokumentáció készítése" tárgyú beszerzési eljárás ajánlattételi határideje – 2022. augusztus 25. - 14:00 óra – a beérkezett kiegészítő tájékoztatás kérés megválaszolásának időszükségletére tekintettel meghosszabbításra került. 
A tárgyi beszerzési eljárás új ajánlattételi határideje: 2022. szeptember 5. - 14:00 óra
Kérem tájékoztatásom szíves elfogadását.