KomPOSZTold! kampányhoz kapcsolódó közösségi komposztáló ládák legyártása, szerelése, állapot megóvása és szervize

​​​​​Tisztelt Gazdasági Szereplők!

Budapest Főváros Önkormányzata, mint Ajánlatkérő közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárást indít „KomPOSZTold! kampányhoz kapcsolódó közösségi komposztáló ládák legyártása, szerelése, állapot megóvása és szervize" tárgyban a mellékelt dokumentumoknak megfelelően.

Az eljárásban Nyertes Ajánlattevő (Vállalkozó) feladata a Megrendelő által megadott műszaki szempontok és paraméterek alapján 20 db komposztláda (15 db fix és 5 db mobil komposztláda) megtervezése, legyártása, leszállítása és átadása. Nyertes Ajánlattevő további feladata 5 db komposztpont kialakítása, egy komposztponton 3 db fix és 1 db mobil komposztláda elhelyezése. Átadás után 720 napig biztosítja a komposztládák állagmegóvását, rendszeres ellenőrzéssel.
Szerződést Felek határozott időre, a szerződés hatálybalépésétől legkésőbb 2024. december 31-ig terjedő határozott időtartamra kötik. A szerződés a Felek általi kölcsönös aláírás napján lép hatályba, amennyiben a Szerződést a Felek nem ugyanazon a napon írják alá, úgy a későbbi aláírás napján lép hatályba.

Felek az egyértelműség érdekében rögzítik, hogy a Vállalkozási szerződés 1.a), az 1.b) és az 1.c) pontokban meghatározott feladatok nem minősülnek részteljesítésnek, Nyertes Ajánlattevő (Vállalkozó) a komposztládák megfelelő minőségben, és határidőben történő kihelyezését követően jogosult egy darab számla kiállítására, az 1.d) pont szerinti feladat esetében az időszakos elszámolás szabályait alkalmazva 90 (kilencven) napos elszámolással állít ki számlát.
Az ajánlatok értékelése a legalacsonyabb ár szempontja alapján történik (Összesen nettó ajánlati ár – HUF)

Ajánlattételi határidő: 2022. május 30. -  12:00 óra

Amennyiben tárgyi beszerzési eljárásban Tisztelt Gazdasági Szereplőknek ajánlattételi szándékuk fennáll, ajánlatukat elektronikusan kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig a következő e-mail címre: onkormanyzatibeszerzesek@budapest.hu

Az ajánlat akkor tekinthető benyújtottnak, ha az ajánlattételi határidő lejártáig a tárgyi e-mailcímre megérkezett. Az ajánlatot a cégjegyzésre jogosult/ak cégszerű aláírásával, nem szerkeszthető pdf. formátumban kell benyújtani, az ajánlat részeként benyújtandó dokumentumok listáját az Ajánlatkérés tartalmazza.
 
Felhívjuk Tisztelt Gazdasági Szereplők figyelmét, hogy az Ajánlatkéréssel és annak mellékleteiként csatolt dokumentumokkal kapcsolatban az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű határidőben – de legkésőbb 48 órával előtte – írásban elektronikus úton a onkormanyzatibeszerzesek@budapest.hu e-mail címen kiegészítő tájékoztatást kérhetnek Ajánlatkérőtől.

Ajánlat​kérés
1. sz. melléklet_Ajánlati adatlap
2. sz. melléklet_Műszaki leírás
3. sz. melléklet_Műszaki megfelelőség jk
4.sz. melléklet_Átadás_átvétel_jk
5. sz. melléklet_Szerződéstervezet
6. sz. melléklet_Adatkezelési tájékoztató - beszerzési eljárás