Kísérleti mobilitási akció – városi logisztikai intézkedések megvalósítása a Főváros több pontján

Frissítés, 2023. 01.13:

A beszerzési eljárás során kiegészítő tájékoztatás kérés érkezett be kettő Gazdasági Szereplő részéről, melyre Ajánlatkérő a mellékelt kiegészítő tájékoztatást adja.

Az ajánlatot elektronikus úton kell benyújtani a meghosszabbított  ajánlattételi határidő lejártáig (2023. január 13. – 10:00 óra) a következő e-mail címre: onkormanyzatibeszerzesek@budapest.hu

Az ajánlatot a cégjegyzésre jogosult/ak cégszerű aláírásával, nem szerkeszthető pdf. formátumban kell benyújtani!Frissítés, 2022.12.22:

Budapest Főváros Önkormányzata, mint Ajánlatkérő 2022. december 20-án közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárást indított fenti tárgyban.

Tájékoztatom, hogy az ajánlattételi határidő meghosszabbításra került: 2023. január 13. – 10:00 óra.
 
Az ajánlatot elektronikus úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig a következő e-mail címre: onkormanyzatibeszerzesek@budapest.hu

Az ajánlat akkor tekinthető benyújtottnak, ha a meghosszabbított ajánlattételi határidő lejártáig az : onkormanyzatibeszerzesek@budapest.hu e-mail címre megérkezik! Az ajánlatot a cégjegyzésre jogosult/ak cégszerű aláírásával, nem szerkeszthető pdf. formátumban kell benyújtani!Tisztelt Gazdasági Szereplők!
 
Budapest Főváros Önkormányzata, mint Ajánlatkérő közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárást indít „LIFE IP HungAIRy projekt keretében megvalósuló akció: Kísérleti mobilitási akció – városi logisztikai intézkedések megvalósítása („rakodási helyfoglalási rendszer" kialakítása) a Főváros több pontján" tárgyban a mellékelt dokumentumoknak megfelelően.
 
Nyertes ajánlattevő (a továbbiakban: Vállalkozó) feladata Budapest Főváros Önkormányzata, mint ajánlatkérő (a továbbiakban: Megrendelő) részére egy új szemléletű rakodási helyfoglalási rendszer létrehozására vonatkozó megvalósíthatósági tanulmányterv (Tanulmány) elkészítése, valamint annak megvalósításához szükséges eszköz és szoftverbeszerzésre vonatkozó beszerzési dokumentáció előállítása a szerződésben és a jelen műszaki leírásban foglaltak szerint.
 
Jelen Szerződés a Felek általi kölcsönös aláírás napján lép hatályba és a Felek által történő kölcsönös teljesítésig tart. Amennyiben az aláírások nem ugyanazon a napon történnek, a hatályba lépés időpontja a legutolsó aláírás napját követő első nap.
Az Első Mérföldkőhöz tartozó Szakmai Anyag teljesítési határideje 2023. március 31.
A Második Mérföldkőhöz tartozó Tanulmány elkészítésének és Megrendelő részére történő átadásának határideje 2023. május 12.
Megrendelő mindkét teljesítési határidő tekintetében előteljesítést elfogad.
 
Az ajánlatok értékelése a legalacsonyabb ár szempontja alapján történik (Összesen nettó ajánlati ár – HUF)
 
Ajánlattételi határidő: 2023. január 13. – 10:00 óra.
 
Amennyiben tárgyi beszerzési eljárásban Tisztelt Gazdasági Szereplőknek ajánlattételi szándékuk fennáll, ajánlatukat elektronikusan kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig a következő e-mail címre: onkormanyzatibeszerzesek@budapest.hu
 
Az ajánlat akkor tekinthető benyújtottnak, ha az ajánlattételi határidő lejártáig a tárgyi e-mailcímre megérkezett. Az ajánlatot a cégjegyzésre jogosult/ak cégszerű aláírásával, nem szerkeszthető pdf. formátumban kell benyújtani, az ajánlat részeként benyújtandó dokumentumok listáját az Ajánlatkérés tartalmazza.
 
Felhívjuk Tisztelt Gazdasági Szereplők figyelmét, hogy az Ajánlatkéréssel és annak mellékleteiként csatolt dokumentumokkal kapcsolatban az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű határidőben – de legkésőbb 48 órával előtte – írásban elektronikus úton a onkormanyzatibeszerzesek@budapest.hu e-mail címen kiegészítő tájékoztatást kérhetnek Ajánlatkérőtől.

Kiegészítő tájékoztatás 

Tájékoztatás ajánlattételi határidő változásáról


Ajánlatkérés FPH036-257-6-2022​
1. sz. Ajánlati adatlap
2. sz. Műszaki leírás
2. sz. Műszaki leírás_Függelék_1. sz.
2. sz. Műszaki leírás_Függelék_2. sz.
3. sz. Szerzodestervezet_12.15_mód_clean
4. sz. Nyilatkozat az M1_alkalmassági követelmény igazolás
5. sz. Nyilatkozat az M2_alkalmassági követelmény igazolás
6. sz. Nyilatkozat rendelkezésre állásról
7. sz.  Adatkezelési tájékoztató - beszerzési eljárás 02.10.