Irattári anyagok rendezése 2022.

Tisztelt Gazdasági Szereplők!
 
Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatala, mint Ajánlatkérő közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárást indít „Irattári anyagok rendezése 2022." tárgyban a mellékelt dokumentumoknak megfelelően.
 
A Megrendelő megrendeli az „Irattári anyagok rendezése 2022.″ tárgy keretében az alábbi tevékenységek, mint feladatok elvégzését a Műszaki leírásban (2. sz. melléklet) részletesen meghatározottak szerint:
1.1. Iratok rendezése: dobozolása, feliratozás, átadási jegyzék készítése a Budapest Főváros Levéltára (továbbiakban: „Levéltár") részére történő átadást megelőzően.
1.2. Iratok Levéltárba történő beszállítása, átadása átadás-átvételi jegyzőkönyvvel.
 
A szerződés a Felek általi kölcsönös aláírás napján – amennyiben a szerződést a Felek nem ugyanazon a napon írják alá, úgy a későbbi aláírás napján – lép hatályba, és hatálya 6 naptári hónapig tart.

Felek rögzítik, hogy Vállakozó a Megrendelő eseti megrendelései alapján, a szerződés 1. pontjában meghatározott szolgáltatásokat az eseti megrendelésben meghatározott határidőben köteles teljesíteni, a szerződés időbeli hatályán belül, a jelen szerződésben meghatározott feltételek szerint.
 
A Megrendelő a teljesítések ellenértékét a teljesítésigazolás alapján hibátlanul és szabályszerűen kiállított, igazolható módon megküldött vagy átadott számla keltét követő 30 naptári napos fizetési határidővel, magyar forintban, átutalással teljesíti a Vállalkozó fejlécben megjelölt fizetési bankszámlájára.
 
Az ajánlatok értékelése a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontok szerint történik, melyek az alábbiak:

RészszempontÉrtékelési sz​empontSúlyszám
1.
1 iratfolyóméter irat rendezés nettó díja (Ft/ifm)80
2.Az M/2 kapcsán bemutatott szakemberen felül az irattári anyagok rendezésébe bevonandó személyek létszáma (min. 1- max. 5 fő)20
 
 
Részszempontonként adható pontszám: 0 – 10, ahol az 0 pont a legrosszabb, a 10 pont a legjobb érték. Az Ajánlatkérő törtek esetén a pontszámokat két tizedes jegyre kerekíti a matematika szabályai szerint.
 
1. részszempont: 1 iratfolyóméter irat rendezés nettó díja (nettó Ft/ifm)

a)  A bírálati részszempont tartalma: Az ajánlatkérésben és a műszaki leírásban meghatározott szolgáltatás havi díja (nettó Ft/ifm).
b)  Mértékegység: Ft.
c)  Megajánlható számtartomány: Pozitív egész számok.
d)  Értékelési módszer: Ezen bírálati részszempont esetén a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, az ajánlatkérő a legalacsonyabb díjra a maximális pontot (10 pont) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva Ajánlatkérő fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat.
e)  A pontszám kiszámítása az alábbi képlet alapján történik:

(TPlegjobb / TPvizsgált) × (10 - 1) + 1

ahol:

TPlegjobb: az eljárásban érvényesen megajánlott legalacsonyabb nettó Ft/ifm
 
TPvizsgált: az eljárásban az értékelt ajánlatban érvényesen megajánlott nettó Ft/ifm
 
 
2. részszempont: Az M/2 kapcsán bemutatott szakemberen felül az irattári anyagok rendezésébe bevonandó személyek létszáma (min. 1 fő, legkedvezőbb szint 5 fő)

a)   Az értékelési részszempont tartalma: Az ajánlati adatlapon  megajánlott az M/2 kapcsán bemutatott szakemberen felül az irattári anyagok rendezésébe bevonandó személyek létszáma
 
b)   Mértékegység: fő
 
c)   Megajánlható számtartomány: Pozitív egész számok.
 
d)   Értékelési módszer: Ezen értékelési szempont esetén a legmagasabb érték a legkedvezőbb, az Ajánlatkérő a legmagasabb értékre a maximális pontot (20 pont) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva Ajánlatkérő egyenesen arányosan számolja ki a pontszámokat.
 
e)   A pontszám kiszámítása az alábbi képlet alapján történik:
 
P = (A vizsgált / A legjobb) × (P max - P min) + P min
ahol:
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
P max: a pontskála felső határa
P min: a pontskála alsó határa
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
 
f)    Ajánlatkérő 5 főben határozza meg az ajánlati elem legkedvezőbb szintjét, 5 főre és ennél még kedvezőbb vállalásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos pontszámot ad és a képletbe is ezen maximum (5 fő) kerül behelyettesítésre. Ajánlatkérő tájékoztatja Tisztelt Gazdasági Szereplőket, hogy ezen részszempont tekintetében 0 fő megajánlás esetén az ajánlat érvénytelen.
 
 
Ajánlattételi határidő: 2022. november 24. - 12:00 óra
 
 
Amennyiben tárgyi beszerzési eljárásban Tisztelt Gazdasági Szereplőknek ajánlattételi szándékuk fennáll, ajánlatukat elektronikusan kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig a következő e-mail címre: hivatalibeszerzesek@budapest.hu
 
Az ajánlat akkor tekinthető benyújtottnak, ha az ajánlattételi határidő lejártáig a tárgyi e-mailcímre megérkezett. Az ajánlatot a cégjegyzésre jogosult/ak cégszerű aláírásával, nem szerkeszthető pdf. formátumban kell benyújtani, az ajánlat részeként benyújtandó dokumentumok listáját az Ajánlatkérés tartalmazza.
 
Felhívjuk Tisztelt Gazdasági Szereplők figyelmét, hogy az Ajánlatkéréssel és annak mellékleteiként csatolt dokumentumokkal kapcsolatban az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű határidőben – de legkésőbb 48 órával előtte – írásban elektronikus úton a hivatalibeszerzesek@budapest.hu e-mail címen kiegészítő tájékoztatást kérhetnek Ajánlatkérőtől.