Hang-, fény- és videotechnikai szolgáltatás beszerzése 2022

​​​Tisztelt Gazdasági Szereplők!

Tárgyi beszerzési eljárásban Nyertes ajánlattevő feladata Budapest Főváros Önkormányzata, mint Ajánlatkérő részére Hang-, fény- és videotechnikai szolgáltatás a mellékelt műszaki leírásban és szerződéstervezetben foglaltak szerint. Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy az eseti megrendelések összege nem lesz kevesebb a szerződéstervezetben meghatározott keretösszeg 60%-ánál.

A beszerzési eljárás eredményeképpen kötendő szolgáltatási keretszerződés a Szerződő Felek általi kölcsönös aláírás napján lép hatályba, ha az aláírások nem ugyanazon a napon történnek, a hatálybalépés időpontja a legutolsó aláírás napja és határozott, 2022. december 31. napjáig terjedő időtartamra, illetve ezen határozott időtartamon belül legfeljebb a rendelkezésre álló szerződéses keretösszeg eléréséig jön létre, azzal, hogy a szerződés legkésőbb Megrendelőnek a Szerződés lejárta előtt 30 (harminc) nappal a Szolgáltató részére kézbesített egyoldalú írásbeli nyilatkozatával – a tájékoztatásban rögzített határidőig, de legfeljebb 2023. március 31-ig terjedő időtartamra meghosszabbodhat.
Az ajánlatok értékelésének szempontja a legalacsonyabb ár.

Az Ajánlattételi határidő: 2022. május 30. – 10:00 óra

Amennyiben tárgyi beszerzési eljárásban Tisztelt Gazdasági Szereplőknek ajánlattételi szándékuk fennáll, ajánlatukat elektronikusan kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig a következő e-mail címre:
Az ajánlat akkor tekinthető benyújtottnak, ha az ajánlattételi határidő lejártáig a tárgyi e-mailcímre megérkezett. Az ajánlatot a cégjegyzésre jogosult/ak cégszerű aláírásával, nem szerkeszthető pdf. formátumban kell benyújtani, az ajánlat részeként benyújtandó dokumentumok listáját az Ajánlatkérés tartalmazza.
Felhívjuk Tisztelt Gazdasági Szereplők figyelmét, hogy az Ajánlatkéréssel és annak mellékleteiként csatolt dokumentumokkal kapcsolatban az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű határidőben – de legkésőbb 48 órával előtte – írásban elektronikus úton a onkormanyzatibeszerzesek@budapest.hu e-mail címen kiegészítő tájékoztatást kérhetnek Ajánlatkérőtől.

Ajánlatkérés
1. sz. melléklet: Ajánlati adatlap hangfény0509
2. sz. melléklet: Műszaki leírás
3. sz. melléklet: Részletező ártáblázat
4. sz. melléklet: Szolgáltatási Keretszerződés
5. sz. melléklet: Adatkezelési tájékoztató