Fan coil rendszer hűtéséhez szükséges hűtőgép beszerzése és üzembehelyezése a 316. számú tárgyalóban

Tisztelt Gazdasági Szereplők!
 
Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal mint Ajánlatkérő közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárást indít Fan coil rendszer hűtéséhez szükséges hűtőgép beszerzése és üzembehelyezése a 316. számú tárgyalóban" tárgyban a mellékelt dokumentumoknak megfelelően.
 
Tárgyi beszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződések értelmében Nyertes ajánlattevő (Eladó) feladata fan coil rendszer hűtéséhez szükséges hűtőgép beszerzése és üzembehelyezése a szerződéstervezetben és a beszerzési műszaki leírásban foglaltak szerint.
 
Jelen Szerződés a Felek általi kölcsönös aláírás napján – amennyiben a Szerződést a Felek nem ugyanazon a napon írják alá, úgy a későbbi aláírás napján – lép hatályba, és hatálya a Felek általi kölcsönös teljesítésig, de legfeljebb 2022. december 31. napjáig tart.
Az ajánlatok értékelésének szempontja a legalacsonyabb ár.
 
Az ajánlattételi határidő: 2022. október 13. – 10:00 óra
 
Amennyiben tárgyi beszerzési eljárásban Tisztelt Gazdasági Szereplőknek ajánlattételi szándékuk fennáll, ajánlatukat elektronikusan kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig a következő e-mail címre: SchrammelI@budapest.hu
 
Az ajánlat akkor tekinthető benyújtottnak, ha az ajánlattételi határidő lejártáig a tárgyi e-mailcímre megérkezett. Az ajánlatot a cégjegyzésre jogosult/ak cégszerű aláírásával, nem szerkeszthető pdf. formátumban kell benyújtani, az ajánlat részeként benyújtandó dokumentumok listáját az Ajánlatkérés tartalmazza.
 
Felhívjuk Tisztelt Gazdasági Szereplők figyelmét, hogy az Ajánlatkéréssel és annak mellékleteiként csatolt dokumentumokkal kapcsolatban az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű határidőben – de legkésőbb 48 órával előtte – írásban elektronikus úton a SchrammelI@budapest.hu e-mail címen kiegészítő tájékoztatást kérhetnek Ajánlatkérőtől.