Épületberendezések beszerzése 2022. évben

Tisztelt Gazdasági Szereplők!
 
Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal mint Ajánlatkérő közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárást indít „Épületberendezések beszerzése 2022. évben" tárgyban a mellékelt dokumentumoknak megfelelően.
 
Tárgyi beszerzési eljárás részfeladataiban nyertes ajánlattevő(k) feladata Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal, mint Ajánlatkérő részére épületberendezések szállítása 3 részfeladatban a műszaki leírásokban, adásvételi keretszerződésekben és részletező ártáblázatokban meghatározottak szerint. Vevő kötelezettséget vállal arra, hogy az eseti megrendelések összege nem lesz kevesebb a szerződéstervezetben meghatározott keretösszeg 70 %-ánál.
 
Az eljárás során van lehetőség részajánlattételre az alábbiak szerint:
1. részfeladat: „Fan coil berendezések és radiátorok beszerzése"
2. részfeladat: „Led lámpatestek és világítási hálózati alkatrészek beszerzése"
3. részfeladat: „Épületgépészeti szerelvények beszerzése"
 
A keretszerződés a Szerződő Felek általi kölcsönös aláírás napján lép hatályba és 2023. március 31-ig napjáig vagy a Szerződéses keretösszeg kimerüléséig tart. tartó, határozott időtartamra jön létre. Amennyiben a szerződést Felek nem ugyanazon a napon írják alá, úgy a hatálybalépés időpontja a legutolsó aláírás napja.
Vevő a Szerződés hatálya alatt jogosult eseti megrendeléseket adni Eladó részére, Eladó pedig köteles az eseti megrendelés kézhez vételétől számított 30.(harmincadik) munkanapon belül teljesíteni az adott megrendelést. Vevő a Szerződés hatálya alatt, de legkésőbb 2023. február 28. napjáig jogosult eseti megrendeléseket adni Eladó részére.
 
 
Az ajánlatok értékelésének szempontja a legalacsonyabb ár.
 
Az ajánlattételi határidő: 2022. november 18. – 10:00 óra
 
Amennyiben tárgyi beszerzési eljárásban Tisztelt Gazdasági Szereplőknek ajánlattételi szándékuk fennáll, ajánlatukat elektronikusan kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig a következő e-mail címre: hivatalibeszerzesek@budapest.hu
 
Az ajánlat akkor tekinthető benyújtottnak, ha az ajánlattételi határidő lejártáig a tárgyi e-mailcímre megérkezett. Az ajánlatot a cégjegyzésre jogosult/ak cégszerű aláírásával, nem szerkeszthető pdf. formátumban kell benyújtani, az ajánlat részeként benyújtandó dokumentumok listáját az Ajánlatkérés tartalmazza.
 
Felhívjuk Tisztelt Gazdasági Szereplők figyelmét, hogy az Ajánlatkéréssel és annak mellékleteiként csatolt dokumentumokkal kapcsolatban az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű határidőben – de legkésőbb 48 órával előtte – írásban elektronikus úton a hivatalibeszerzesek@budapest.hu e-mail címen kiegészítő tájékoztatást kérhetnek Ajánlatkérőtől.