DDos monitoring szolgáltatás

Tisztelt Gazdasági Szereplők!
 
Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal, mint Ajánlatkérő közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárást indít „DDos monitoring szolgáltatás" tárgyban a mellékelt dokumentumoknak megfelelően.

Tárgyi beszerzési eljárásban Nyertes ajánlattevő feladata Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal, mint Ajánlatkérő részére DDos monitoring szolgáltatás biztosítása a szerződéstervezetben és a műszaki leírásban foglaltak szerint.
 
A beszerzési eljárás eredményeképpen kötendő szerződés a Felek általi kölcsönös aláírás napját követő hónap első napján (eltérő időpontokban történő aláírás esetén a későbbi aláírás időpontját követő hónap első napján) lép hatályba és 2022. december 31. napjáig tart.
 
Az ajánlatok értékelési szempontja a legjobb ár-érték arányú szolgáltatás, az alábbiak szerint:

SorszámÉrtékelési részszempontokSúlyszám
1. részszempont

Internetes kapcsolaton DDoS monitoring szolgáltatás nettó havi díja (nettó forint/hó)

80
2. részszempont

Támadás esetére vállalt automatikus beavatkozás megkezdésének határideje (Layer3-as és Layer4-es szint tekintetében)

(maximum 12 perc)

20


Ajánlattételi határidő:  2022. május 10. 12:00 óra
 
Amennyiben tárgyi beszerzési eljárásban Tisztelt Gazdasági Szereplőknek ajánlattételi szándékuk fennáll, ajánlatukat elektronikusan kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig a következő e-mail címre: ddos@budapest.hu
 
Az ajánlat akkor tekinthető benyújtottnak, ha az ajánlattételi határidő lejártáig a tárgyi e-mail címre megérkezett. Az ajánlatot a cégjegyzésre jogosult/ak cégszerű aláírásával, nem szerkeszthető pdf. formátumban kell benyújtani, az ajánlat részeként benyújtandó dokumentumok listáját az Ajánlatkérés tartalmazza.
 
Felhívjuk Tisztelt Gazdasági Szereplők figyelmét, hogy az Ajánlatkéréssel és annak mellékleteiként csatolt dokumentumokkal kapcsolatban az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű határidőben – de legkésőbb 48 órával előtte – írásban elektronikus úton az acelne.fejes.a@budapest.hu e-mail címen kiegészítő tájékoztatást kérhetnek Ajánlatkérőtől.