Véleményezésre közzétesszük a budapesti polgári kezdeményezés rendelettervezetét

​​​

Hamarosan indul a budapesti polgári kezdeményezés, melynek keretében minden tizennégy év feletti budapesti lakos formálhatja a Fővárosi Közgyűlés napirendjét. A 2020. szeptemberi koncepcionális társadalmi egyeztetést követően az alábbiakban tesszük közzé a részletszabályokról szóló rendelet tervezetét, melyre 2021. február 7-ig várjuk a véleményeket. 2021. február 3-án 16:30-tól online egyeztetést tartunk a tervezetről.

A budapesti polgári kezdeményezés keretében bármely tizennégy év feletti budapesti javasolhatja, hogy egy adott témát tárgyaljon meg a Fővárosi Közgyűlés. Ha hatvan nap alatt legalább tízezer budapesti támogatja a kezdeményezést, a Közgyűlés köteles a javaslatról tárgyalni, és az ülésre meg kell hívni a kezdeményezőt, aki ott felszólalhat. Ha tízezer támogató nem gyűlik össze hatvan nap alatt, de legalább ezer igen, akkor a főpolgármester, vagy a feladatkörében érintett főpolgármester-helyettes vagy a téma felelőse folytat egyeztetést a kezdeményezővel. A jogintézmény általános jellemzőiről a tavaly szeptemberben egyeztetésre bocsátott dokumentumokban érhető el bővebb információ.


A véleményezés és az elfogadás tervezett ütemezése:

2020. szeptember – koncepcionális véleményezés lezajlott

2021. január 29. – a rendelettervezet társadalmi vitára bocsátása

2021. február 3. 16:30 – online egyeztetés a rendelettervezetről

2021. február 7. – a rendelettervezettel kapcsolatos vélemények beérkezési határideje

2021. február 24. – a Fővárosi Közgyűlés hatáskörét gyakorló főpolgármester elfogadja a rendeletet

2021. március 1. – a rendelet hatályba lép és elérhetővé válik a kezdeményezéseket fogadó honlap

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2020. (II. 5.) önkormányzati rendelet (SZMSZ) eredetileg 2021. január 1-jei időpontot határozott meg a budapesti polgári kezdeményezés indulására. Ezt az időpontot a koronavírus-járvány okozta veszélyhelyzet miatt volt szükséges későbbre halasztani.


A rendelettervezetről

A rendelettervezet a budapesti polgári kezdeményezés részletszabályait fogalmazza meg, így a fő kereteken nem változtat. A választott jogi megoldás szerint a budapesti polgári kezdeményezést a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény (Panasztörvény) által meghatározott keretekben, egy különleges közérdekű bejelentésként kell elintézni.

A budapesti polgári kezdeményezés befogadhatóságát a főjegyző vizsgálja és a meghatározott feltételek esetén teszi azokat közzé. Azokat a kezdeményezéseket, amelyeket nem lehet közzétenni (például nem a közösséget érinti, hanem tisztán egyéni érdeksérelemről szól) a Panasztörvény szerinti eljárásban intézi el a Főpolgármesteri Hivatal, tehát a kezdeményezés benyújtója mindenképpen kap választ a felvetésére. A közzétett budapesti polgári kezdeményezés benyújtójának neve nyilvánosságra kerül, a Panasztörvény szerint elintézett, tehát közzé nem tett kezdeményezések kezdeményezőjének neve nem kerül nyilvánosságra.

A tízezer támogatóval rendelkező kezdeményezés kezdeményezője a Közgyűlés ülésén a vita kezdetén és a vita lezárásakor hét-hét percben szólalhat fel, ezen kívül szükség esetén számára az ülés vezetője szót adhat. A sikeres kezdeményezésekhez kapcsolódó közgyűlési jegyzőkönyvek és egyéb dokumentumok elérhetővé válnak a kezdeményezési honlapon is, hogy segítse a könnyű tájékozódást.

A benyújtott kezdeményezést vissza lehet vonni. Ha a visszavonás a kezdeményezés közzététele előtt történik, akkor annak a rendelet szerinti intézése véget ér, a kezdeményezés nem kerül közzétételre. Ha a közzététel után vonja vissza a kezdeményező a kezdeményezést, ez nem akadályozza meg a további csatlakozók gyűjtését. Ilyenkor a kezdeményező neve lekerül a honlapról és őt nem illetik meg a kezdeményező jogai a továbbiakban, vagyis nem vehet részt a személyes egyeztetésen és nem szólalhat fel a Közgyűlés ülésén. De a kezdeményezés név nélkül továbbra is elérhető marad és ahhoz csatlakozni lehet, tízezer támogató elérése esetén azt a Közgyűlés megtárgyalja. A kezdeményezést ilyenkor bármelyik csatlakozó a „nevére veheti", és az első ilyen jelentkezőt illetik meg a továbbiakban a kezdeményező jogai, tehát ő jogosult a személyes egyeztetésen részt venni, vagy a Közgyűlés ülésén felszólalni.

A koncepcióban szerepelt javaslat arra vonatkozóan, hogy a főjegyző által közzé nem tett kezdeményezések kezdeményezői jogorvoslattal fordulhassanak a Közgyűléshez vagy annak bizottságához. Hosszas mérlegelés után ezt a lehetőséget a rendelettervezetben nem szerepeltetjük, mert ez a jogintézmény jellegéhez nem igazodna. A jogintézmény célja az, hogy a Közgyűlés napirendjét befolyásolhassák az állampolgárok, ha azonban már a főjegyző döntése elleni fellebbezés is a Közgyűlés vagy annak bizottsága napirendjére kerülhet, az kiüresíti a jogintézményt és éppen a közzé nem tett, tehát például lehetetlen célra irányuló, nem közügyet érintő, akár bűncselekményt – különösen gyűlöletbeszédet – megvalósító kezdeményezésekről kellhet akár tömeges mennyiségben tárgyalnia a Közgyűlésnek vagy valamely bizottságának.

Az átláthatóság és a használat megkönnyítése érdekében a kezdeményezési felületet akadálymentesen kell létrehozni és a kezdeményezések közzétételében és közzé nem tételében kialakított gyakorlatáról a főjegyző tájékoztatót tesz közzé az online felületen. Kezdeményezést benyújtani vagy ahhoz csatlakozni online, ügyfélkapus azonosítást követően, vagy a Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán személyesen lehet. Az egyes kezdeményezésekhez csatlakozók adatait a Főpolgármesteri Hivatal csak korlátozott ideig kezeli, ezt követően azokat teljes körben törli, így az egyes ügyeket támogatók listáját a későbbiekben nem kezeljük.

A közvetlen részvételt szolgáló eszközök közé tartozik a budapesti párbeszéd, az erre vonatkozó alapvető rendelkezések várhatóan szintén 2021. március 1-jén lépnek hatályba. Ennek részletszabályairól most nem kerül sor rendeletalkotásra.​


Arra kérjük Önöket, hogy a most közzétett koncepcióval kapcsolatos meglátásaikat február 7-ig osszák meg velünk a civiliroda@budapest.hu email címen. Kérjük, hogy ugyanezen a címen jelezzék, ha a február 3-án, 16:30 perckor tartandó online egyeztetésen részt kívánnak venni.


Köszönjük, ha meglátásaikkal segítik egy Klímatudatos és Zöld, Esélyteremtő és Kezdeményező Budapest megteremtését!

 

A rendelettervezetet ide kattintva​ érhetik el.

A beérkezett véleményeket és az arra adott rövid válaszokat összefoglaló táblázatot ide kattintva érhetik el.

Adatkezelési tájékoztatónkat ide kattintva​ érhetik el.

 

A koncepcióról kialakított vélemé​nyét tartalmazó e-mailnek a civiliroda@budapest.hu címre való megküldésével Ön hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Főpolgármesteri Hivatal bizonyos személyes adatait (név, elérhetőség – e-mail cím, a vélemény tartalma, elektronikus levelében megadott egyéb személyes adatok) az Adatkezelési tájékoztatónak megfelelően kezelje.