Városháza épületében végzendő bútormozgatási és költöztetési feladatok elvégzése céljából szolgáltatás megrendelésére irányuló beszerzési eljárás

Ajánlatkérő Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal (1052 Budapest, Városház u. 9-11.) épületén belül bútormozgatási és költöztetési feladatok elvégzése céljából szolgáltatás megrendelésére irányuló beszerzési eljárást tervez elindítani.
 
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 28. § (2) bekezdésének megfelelően a becsült érték meghatározása céljából Ajánlatkérő külön vizsgálatot folytat le, mely keretében indikatív ajánlat benyújtására van lehetőség az alábbiakban foglaltak szerint.
 
Az indikatív ajánlatkérés tárgya: Városháza épületében végzendő bútormozgatási és költöztetési feladatok elvégzése a mellékelt Műszaki leírásban foglaltak szerint.
 
Teljesítés helye: Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal, 1052 Budapest, Városház utca 9-11.
 
Megkötendő szerződés tervezett időtartama: 2021. december 31., mely Megrendelő egyoldalú nyilatkozata alapján 6 hónappal meghosszabbodhat.
 
Indikatív ajánlat benyújtási határideje: 2021. május 19. 10.00 óra
 
Indikatív ajánlatok benyújtásának módja: Az indikatív ajánlati árat a mellékelt ajánlati adatlap kitöltésével, cégszerűen aláírva, pdf. formátumban elektronikus úton kérjük benyújtani a WendlGy@budapest.hu és a KocsisI@budapest.hu e-mail címekre.
 
 
Tájékoztatjuk Gazdasági Szereplőket továbbá, hogy az ajánlat benyújtása nem eredményez sem ajánlati kötöttséget, sem a későbbiekre nézve ajánlattételi kötelezettséget. Az indikatív ajánlatkérés célja a piac felmérése, a lefolytatni tervezett beszerzési eljárás becsült értékének megállapítása. A benyújtott ajánlat nem minősül a beszerzési eljárás előkészítésében való részvételnek.
 
Indikatív ajánlatukat előre is köszönjük.​