Felkérés indikatív árajánlatok benyújtására energiatornyok üzemeltetésének becsült értékének megállapítása céljából

Felkérés indikatív árajánlatok benyújtására a Budapest Főváros Önkormányzata által indítani tervezett, Vörösmarty téren és a Podmaniczky téren létesített mért áramú kisfeszültségű magánhálózat és a Carl Lutz rakparton elhelyezett kikötők villamosenergia ellátását szolgáló energiatornyok üzemeltetése szolgáltatás megrendelésére irányuló közbeszerzési eljárás becsült értékének megállapítása céljából.

 
Tisztelt Gazdasági Szereplők!

Budapest Főváros  Önkormányzata, mint Ajánlatkérő közbeszerzési eljárást kíván lefolytatni "Vörösmarty téren és a Podmaniczky téren létesített mért áramú kisfeszültségű magánhálózat és a Carl Lutz rakparton elhelyezett kikötők villamosenergia ellátását szolgáló energiatornyok üzemeltetése" tárgyban.

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 28. § (2) bekezdésének megfelelően a becsült érték meghatározása céljából Ajánlatkérő külön vizsgálatot folytat le, mely keretében indikatív ajánlat benyújtására van lehetőség 3 részfeladatban az alábbiakban foglaltak szerint.


Részfeladatok neve:
  1. A Vörösmarty téren elektromos magánhálózat üzemeltetése 2022-204 években
  2. A Podmaniczky  téren található elektromos magánhálózat üzemeltetése 2022-2024 években
  3. Carl Lutz rakparton létesített energiatornyok üzemeltetése 2022-2024 években

A nyertes ajánlattevő (Vállalkozó) által elvégzendő feladatok leírását a mellékelt műszaki leírások tartalmazzák.


Teljesítés helye:
  1. részfeladat 1051 Budapest Vörösmarty tér
  2. részfeladat 1054 Budapest, Podmaniczky tér
  3. részfeladat 1137 Budapest, Carl Lutz rakpart

Megkötendő szerződés tervezett időtartama: szerződés kölcsönös aláírását  követően  2024. december 31-ig terjedő határozott időtartam

Indikatív ajánlat benyújtási határideje: 2021. december 3. 10.00 óra

Indikatív ajánlatok benyújtásának módja: Az indikatív ajánlati árat a mellékelt ajánlati adatlap kitöltésével, cégszerűen aláírva, pdf. formátumban elektronikus úton kérjük benyújtani a feher.hajnalka@budapest.hu és a KocsisI@budapest.hu e-mail címekre.


Tájékoztatjuk Gazdasági Szereplőket továbbá, hogy az ajánlat benyújtása nem eredményez sem ajánlati kötöttséget, sem a későbbiekre nézve ajánlattételi kötelezettséget. Az indikatív ajánlatkérés célja a piac felmérése, a lefolytatni tervezett beszerzési eljárás becsült értékének megállapítása. A benyújtott ajánlat nem minősül a beszerzési eljárás előkészítésében való részvételnek.​

Indikatív ajánlatukat előre is köszönjük.