Budget üzleti tervezési program üzemeltetése 2022.

Tisztelt Gazdasági Szereplők!
 
Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal, mint Ajánlatkérő közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárást indít „Budget üzleti tervezési program üzemeltetése 2022." tárgyban a mellékelt dokumentumoknak megfelelően.
 
Tárgyi beszerzési eljárásban Nyertes ajánlattevő feladata Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal, mint Ajánlatkérő részére a Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatalban működő Budget üzleti tervezési program üzemeltetése a szerződés aláírásától, de legkorábban 2022. január 1. napjától 2024. március 31. napjáig, mely magában foglalja a kiterjesztett terméktámogatást, a verziókövetést és a jogszabálykövetést a műszaki leírásban és a vállalkozási szerződésben foglaltak szerint.
 
A Szerződés a Szerződő Felek általi kölcsönös aláírás napján – amennyiben a Szerződést a Felek nem ugyanazon a napon írják alá, úgy a későbbi aláírás napján – , de legkorábban 2022. január 1. napján lép hatályba és határozott, 2024. március 31. napjáig terjedő időtartamra jön létre.
 
Az ajánlatok értékelése a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontok szerint történik, melyek az alábbiak:
 
RészszempontÉrtékelési szempontSúlyszám
1.Hibaelhárítás megkezdésének időpontja a kiterjesztett terméktámogatás esetében (óra, minimum 1 óra, maximum 6 óra)30
2.Havi nettó átalánydíj (HUF)70

 
Ajánlattételi határidő:  2021. szeptember 27. 14:00 óra
 
Amennyiben tárgyi beszerzési eljárásban Tisztelt Gazdasági Szereplőknek ajánlattételi szándékuk fennáll, ajánlatukat elektronikusan kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig a következő e-mail címre: hivatalibeszerzesek@budapest.hu
 
Az ajánlat akkor tekinthető benyújtottnak, ha az ajánlattételi határidő lejártáig a tárgyi e-mailcímre megérkezett. Az ajánlatot a cégjegyzésre jogosult/ak cégszerű aláírásával, nem szerkeszthető pdf. formátumban kell benyújtani, az ajánlat részeként benyújtandó dokumentumok listáját az Ajánlatkérés tartalmazza.
 
Felhívjuk Tisztelt Gazdasági Szereplők figyelmét, hogy az Ajánlatkéréssel és annak mellékleteiként csatolt dokumentumokkal kapcsolatban az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű határidőben – de legkésőbb 48 órával előtte – írásban elektronikus úton a szelesteyv@budapest.hu  e-mail címen kiegészítő tájékoztatást kérhetnek Ajánlatkérőtől.