Biztonságtechnikai rendszerek távfelügyeleti szolgáltatása 2021-2023.

​​
Tisztelt Gazdasági Szereplők!
 
Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal  mint Ajánlatkérő közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárást indít „Biztonságtechnikai rendszerek távfelügyeleti szolgáltatása 2021-2023.” tárgyban a mellékelt dokumentumoknak megfelelően.
 
Nyertes Ajánlattevő feladata a Főpolgármesteri Hivatal Központi Irattári épületében telepített komplex biztonságtechnikai rendszer (tűzjelző és vagyonvédelmi rendszer) távfelügyeleti szolgáltatásának ellátása a műszaki leírásban és a szerződéstervezetben foglaltak szerint. A feladat magában foglalja a tűzjelző berendezés távfelügyeletét, éles tűzjelzés esetén a közvetlen tűzátjelzés biztosítását a Tűzoltóság felé, valamint a vagyonvédelmi rendszer távfelügyeletét, vagyonvédelmi riasztás esetén kivonuló biztonsági szolgálattal.
 
A beszerzési eljárás eredményeképpen a szerződés a Szerződő Felek általi kölcsönös aláírás napján lép hatályba, ha az aláírások nem ugyanazon a napon történnek, a hatálybalépés időpontja a legutolsó aláírás napja és határozott, 30 hónapos időtartamra jön létre a szerződéstervezetben foglalt meghosszabbítás lehetőségével.
 
Az ajánlatok értékelése a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontok szerint történik, az alábbiak szerint:
 
 Értékelési részszempontokSúlyszám
1. részszempont

Távfelügyeleti szolgáltatás negyedéves díja a Főpolgármesteri Hivatal Irattári épületében (nettó HUF/negyedév)

80
2. részszempontÁtjelző eszközök egyszeri telepítési költsége (nettó HUF)10
3. részszempontAz Országos Tűzvédelmi Szabályzat által előírt kötelező féléves felülvizsgálat díja (nettó HUF/félév)10
 
 
Ajánlatkérő helyszíni bejárást tart, melynek időpontja: 2021. június 17.  – 10:00 óra.
 
A helyszíni bejáráson Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal, Megrendelő telephelye Főpolgármesteri Hivatal Központi Irattára (1083 Budapest, Leonardo da Vinci köz 2.) kerül megtekintésre.
 
A találkozó helye: Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal telephelye Főpolgármesteri Hivatal Központi Irattára (1083 Budapest, Leonardo da Vinci köz 2.)
 
A helyszíni bejárás során a Főpolgármesteri Hivatal Irattári épületében telepített komplex biztonságtechnikai rendszer megtekintésére lesz lehetőségük a megjelent érdeklődő gazdasági szereplőknek.
 
Ajánlatkérő a helyszíni bejárás folyamán fokozottan törekedni fog a járványhelyzet kapcsán javasolt megelőző egészségügyi óvintézkedések betartására, biztosítja a megjelent gazdasági szereplők részére a kézmosás és a kézfertőtlenítőgél használatát is. A legalább 2 méteres személyek közötti védőtávolság megtartásának lehetősége a bejárás során végig biztosítva lesz. Ajánlatkérő védőmaszkot/szájmaszkot nem tud biztosítani a megjelent gazdasági szereplők részére.
 
Gazdasági Szereplők a helyszíni bejáráson adott esetben felmerült kérdéseiket írásban tehetik fel, melyekre Ajánlatkérő kiegészítő tájékoztatás keretében írásban válaszol.
 
A helyszíni bejáráson való részvétel nem feltétele az ajánlattételnek.
 
Ajánlattételi határidő:  2021. július 7. 12:00 óra (a korábbi határidő meghosszabbításra került, lásd a mellékelt tájékoztatót)
 
Amennyiben tárgyi beszerzési eljárásban Tisztelt Gazdasági Szereplőknek ajánlattételi szándékuk fennáll, ajánlatukat elektronikusan kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig a következő e-mail címre: hivatalibeszerzesek@budapest.hu
 
Az ajánlat akkor tekinthető benyújtottnak, ha az ajánlattételi határidő lejártáig a tárgyi e-mailcímre megérkezett. Az ajánlatot a cégjegyzésre jogosult/ak cégszerű aláírásával, nem szerkeszthető pdf. formátumban kell benyújtani, az ajánlat részeként benyújtandó dokumentumok listáját az Ajánlatkérés tartalmazza.
 
Felhívjuk Tisztelt Gazdasági Szereplők figyelmét, hogy az Ajánlatkéréssel és annak mellékleteiként csatolt dokumentumokkal kapcsolatban az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű határidőben – de legkésőbb 48 órával előtte – írásban elektronikus úton a Leitold.Eszter@budapest.hu  e-mail címen kiegészítő tájékoztatást kérhetnek Ajánlatkérőtől.