CLUSNET - Városok és Klaszterek

CLUSNET - Clusters & Cities Network logó
INTERREG IVC - Innovation & Environment Regions of Europe Sharing Solutions logó
Budapest a Fővárosi Közgyűlés 2191/2007 (12.20.) számú határozatával csatlakozott a CLUSNET (Városok és Klaszterek) elnevezésű projekthez. Ez egy ún. soft projekt, vagyis tudásmegosztáson alapul, fizikai beruházással nem jár. A partnerek szemináriumok alkalmával osztják meg egymással az adott témával kapcsolatos tudásukat. A projektben szerzett ismeretekről és tapasztalatokról 2011 végén egy beszámoló dokumentum készül, amelyet az Európai Unió klaszterfejlesztési politikájában később hasznosítani kíván. A partnerek: Grand Lyon, Barcelona Activa, München, Dortmund, Lipcse, Manchester Enterprises, Helsinki, Budapest, Eindhoven, Göteborg, az Eurocities hálózat és a Stockholm School of Economics.
 
A projekt két általános célja:
 
a./ a klasztereket támogató szakpolitikák hatékonyságának növelése a nagyobb európai város-régiókban
 
b./ a partnervárosok klaszterei közötti kapcsolatok kialakításának elősegítése.
 
A projekt résztvevői köztisztviselők és klaszterekkel foglalkozó szakértők. A szemináriumokon kívül a partnervárosok képviselői tanulmányúton való részvétellel is gyarapíthatják tapasztalataikat.
 
A részvétellel Budapest Főváros Önkormányzatának célja a gazdaságfejlesztési hálózatba történő bekapcsolódás, a kis-és középvállalkozások fejlesztésének elősegítése, a Közép-Magyarországi Régióban tevékenykedő klaszterek létrejöttének ösztönzése.
 
Budapesten 2010. március 3-5-ig rendeztük meg a CLUSNET szemináriumot, melyen a PÓLUS Programiroda közreműködésével a magyar tudásipart, a kutatási eredmények piaci hasznosításának kérdéseit (a Mobilitás és Multimédia Klaszter konkrét példáján keresztül) és a Budapesti INNOPOLISZ Fejlesztési Pólus Programot mutattuk be és a CLUSNET team a csatolt esettanulmány, valamint kérdésfeltevések alapján elemezte azt. A szeminárium eredményeit és tanulságait összefoglaló Jelentést a Stockholm School of Economics neves szakértő munkatársai készítették, akik a szemináriumon részt vettek. A résztvevő külföldi szakértők mind a Pólus Program, mind a kutatási eredmények piaci hasznosításának kérdése esetén rámutattak problémákra, hiányosságokra és megoldási javaslatokkal is szolgáltak. E javaslatokat használjuk fel annak érdekében, hogy a Főváros hatékonyan tudjon hozzájárulni a régió klasztereinek fejlődéséhez.
 
A projekt az INTERREG IV C Programban az Európai Unió és Magyarország társfinanszírozásával valósul meg.