Gyermekvédelem

GYIK - GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK

Gyámügyi, gyámhatósági, gondnoksági ügyekben van-e hatásköre a Főpolgármesteri Hivatalnak vagy a főpolgármesternek?

Nincs, ezekben az ügyekben a kerületi jegyzőknek vagy a kerületi gyámhivataloknak van hatáskörük. Ezért például gyermekek gondozásba vételével vagy a nevelésbe vétel megszüntetésével; a kapcsolattartással összefüggő ügyekben nem érdemes a Főpolgármesteri Hivatalhoz fordulni, mivel hatósági jogköre ennek a Hivatalnak nincs. Az ide küldött, ilyen tárgyú beadványokat hivatalból tovább kell küldeni a kerületi szervekhez, így csak az ügyintézési idő húzódik el, ha valaki közvetlenül a Főpolgármesterhez, vagy a Főpolgármesteri Hivatalhoz fordul.

Hova fordulhat az, aki gyereket szeretne örökbe fogadni?
 
Legcélszerűbb, ha Budapesten a Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálathoz fordul (Budapest VIII. Alföldi u. 9-13. Tel: 3232-900) ahol minden szükséges felvilágosítást meg tudnak adni a számára és az örökbefogadás-előkészítő eljárást is tudják indítani.
 
Ki lehet utógondozói ellátott a fővárosban?
 
Az a 18. életévét betöltött fiatal felnőtt, aki valamelyik fővárosi fenntartású gyermekotthonban lett nagykorú, vagy nagykorúságáig a gyámja a Fővárosi TEGYESZ munkatársa, nevelőszülője volt, és megfelel az utógondozói ellátás feltételeinek, azaz nappali oktatás munkarendje szerint tanul, vagy dolgozik. Szakellátásban nagykorúvá vált, krízishelyzetben lévő (hajléktalan, jövedelem nélküli) fiatal is kérheti az ellátást, amennyiben vállalja, hogy rövid időn belül eleget tesz a feltételeknek. Lehetőség van olyan, nagykorúságáig szakellátásban nevelkedett, gyermeket váró, illetve gyermekes anya elhelyezésére is, aki az utógondozói ellátást gyermekével együtt kívánja igénybe venni. A fiatal felnőtt a szükségleteihez, helyzetéhez igazodó ellátást – az illetékes gyámhivatal határozata alapján – 21. életévének betöltéséig, nappali oktatás munkarendje szerint folytatott tanulmányok esetén 24. életévének betöltéséig veheti igénybe.
Az utógondozói ellátás iránt érdeklődni lehet a korábbi gondozási helyen, a Fővárosi Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálatnál (1081 Budapest, Alföldi u. 9-13., telefon: 32-32-900), Budapest Főváros Önkormányzatának Utógondozó Otthonánál (1103 Budapest, Kőér u. 26., telefon: 431-73-56), valamint a gyámhivatalokban.
 
Működik-e a fővárosban az egykori hetes iskolához hasonló intézmény?
 
A fővárosban két általános iskolai kollégium működik: a Hungária Általános Iskola és Kollégium (1192 Budapest, Hungária út 36., telefon: 357-97-40) és a Tapolcsányi úti Általános Iskolai Kollégium (1022 Budapest, Tapolcsányi u. 4., telefon: 212-5602). A kollégiumok budapesti lakcímmel rendelkező, nehéz helyzetben élő családok általános iskolás korú gyermekeinek nyújtanak elhelyezést a család és a gyermek kérése, valamint az illetékes gyermekjóléti szolgálat javaslata alapján.
 
HASZNOS LINKEK, INFORMÁCIÓK
 
 
Idén új kezdeményezésként, remélhetőleg hagyományteremtő céllal rendeznek kulturális és szabadidős programokat a fővárosi gyermekvédelmi intézményekben élő gyermekeknek. A rendezvénysorozat az Oktatási és Kulturális Főpolgármester-helyettesi Iroda szervezésében valósult meg, fővédnöke Tarlós István főpolgármester. A program célja, hogy márciusban a főváros gyermekvédelmi intézményeiben nevelkedő gyermekeknek minél színesebb, tartalmasabb programlehetőségeket kínáljon részben ingyen, részben kedvezményesen. Ennek köszönhetően egyes kedvezmények egész évre vonatkoznak. A program célja nem utolsó sorban az összefogásra, kezdeményezésre késztetés, megszólítva a főváros által fenntartott intézményeket mind az oktatás, gyermekvédelem és a kultúra területén, mind a magánszféra bevonása, nem csak egy alkalommal, hanem a hosszabb távú együttműködés reményében. A Márciusban nefelejcs program szervezésében részt vevő intézmények a főváros gyermekvédelmi gondoskodásában élő gyermekek számára az alábbi kedvezményeket biztosítják a év további részében: 2012. márciusától kezdődően az Elevenpark Játszóház az év minden hétfőjén kedvezményes csoportos belépési lehetőséget biztosít az előzetes bejelentkezést követően. 2012. március 26-tól kezdődően a Fővárosi Állat- és Növénykert ingyenes belépési lehetőséget biztosít előzetes bejelentkezés nélkül a mellékelt igénylőlap kitöltése és az állatkert jegykezelőjének történő átadását követően.