SMART CIBER projekt

Information System for Urban Security - SMART CIBER

A Milánó Város Önkormányzata által vezetett, 2010. novemberében benyújtott „A terrorizmus által veszélyeztetett, nagy tömeg befogadására alkalmas helyszínekként megjelölt kritikus infrastruktúrák feltérképezésére alkalmas rendszer” (SMART CIBER - System of Maps Assessing Risk of Terrorism against Critical Infrastructures in Big Events Rallies) című projekt támogatásban részesült. A projekt további partnerei: Rotterdam Régió, Várna Önkormányzata, Szent Szív Katolikus Egyetem Milánó és Budapest Főváros Önkormányzata.

A projekt benyújtását a Fővárosi Közgyűlés 2127/2010. (11.12.) számú döntésével hagyta jóvá. A projekt két éves időtartamú, 2012. 01. 01 - 2014. 01. 01. közötti megvalósítással.

A projekt fő célkitűzése létrehozni egy olyan partnerséget, mely középpontjában a terrorizmussal kapcsolatos kihívások kockázati-térképének elkészítése áll, különös tekintettel az adott partnerek kritikus infrastruktúráira, melynek segítségével javulhat az adott városok kockázati tényezőinek ellenőrzése, nyilvántartása és nyomon követése.

A projekt a következő intézkedések, tevékenységek végrehajtását tervezi:
• a kritikus infrastruktúrák terrorizmussal kapcsolatos indikátorainak azonosítása
• a témával kapcsolatos összehasonlító elemzések készítése
• partnerek közötti tapasztalatcsere az esetlegesen terrorcselekmények által veszélyeztetett nagy tömeg befogadására alkalmas helyszínek, épületek tekintetében
• a partnerekre jellemző terror-fenyegetettségi szintek integrált, modell alapú feltérképezése
• tapasztalatcserén alapuló, a témával kapcsolatos módszertani eszközök kidolgozása
• folyamatos kommunikáció kialakítása a partnerek között, az elért eredmények terjesztése a partnerségen belül és az Európai Unióban
 
További információ a projektről elérhető a www.comune.milano.it/smartciber honlapon vagy Kókai Dóra projektkoordinátortól (kokaid@budapest.hu, +36 1 327 1390).
 
SMART CIBER logó