Budapest jelkép és névhasználat

​​

Budapest jelképhasználat

Budapest közigazgatási területén magánszemélyek, jogi személyek, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok a főváros címerét, zászlóját és logoját csak a főpolgármester átruházott hatáskörben eljárva meghozott engedélyével használhatják, mely engedély szólhat egy alkalomra, meghatározott időpontig történő felhasználásra, meghatározott mennyiségű tárgy előállítására vagy visszavonásig történő használatra. Az eljárás illetékköteles, kivéve a személyi illetékmentességet élvezőket (pl. egyesületek).

Az engedély kiadása érdekében kérelmet kell benyújtani, amelyet iktatnak. Az erre kijelölt főosztályi ügyintéző elvégzi a kérelem vizsgálatát, a tényállás tisztázását.

 

Kérelem benyújtásának módjai

· Személyesen: a Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájában (1052 Budapest V. kerület, Bárczy István u. 1-3.)· 

· Postai úton: a Főpolgármesteri Hivatal Igazgatási és Hatósági Főosztályához címezve (cím: 1840 Budapest)

· Elektronikus úton az BFPH_JELKEPES ÁNYK űrlap kitöltésével

 

 

Kérelem kötelező tartalmi elemei

Kérelmező megnevezése, székhelye, kérelmező tevékenységének bemutatása, névhasználat célja és indoka, névhasználat módja, névhasználat időtartama. 

Az eljárás illetékköteles, az illeték összege 3.000 Ft.

Az illeték lerovásának módjai:

· illetékbélyegben, a kérelem iratára ragasztva.

· elektronikus úton a 11784009-15490012 számú Költségvetési elszámolási számlára történő utalással. Az illeték megfizetésének módjáról FPH, a kérelem űrlap beérkezését követő három munkanapon belül tájékoztatást ad, az illetéket csak ezt követően kell megfizetni.

Ha a kérelem alapján hiánypótlásra van szükség, akkor ezekről a kijelölt ügyintéző – a kérelem beérkezését követő 8 napon belül – az ügyfelet szóban vagy írásban vagy elektronikus úton tájékoztatja és felhívja a pótlásra határidő megadásával.

A kérelemhez tartozó elektronikus űrlap: BPFPH_jelkephasznalat.jar

 
Budapest névhasználat

Gazdasági, társadalmi, tudományos szervezetek, intézmények, jogi személyek és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok részére elnevezésükhöz, tevékenységük gyakorlásához vagy működésük folytatásához a Budapest, a Budapesti, a Buda, a Budai, a Pest, a Pesti, a Pest-Buda, a Pest-Budai, a Budapest Főváros, a Budapest Fővárosi, a Főváros, a Fővárosi megjelölések használata az átruházott hatáskörben eljáró főpolgármester engedélyéhez kötött. Az eljárás illetékköteles, kivéve a személyi illetékmentességet élvezőket (pl. egyesületek).

Az engedély kiadása érdekében kérelmet kell benyújtani, amelyet iktatnak. Az erre kijelölt főosztályi ügyintéző elvégzi a kérelem vizsgálatát, a tényállás tisztázását.

 

Kérelem benyújtásának módjai

· Személyesen: a Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájában (1052 Budapest V. kerület, Bárczy István u. 1-3​​​​.)· 

· Postai úton: a Főpolgármesteri Hivatal Igazgatási és Hatósági Főosztályához címezve (cím: 1840 Budapest)

· Elektronikus úton az BFPH_NEVHASZNALAT ÁNYK űrlap kitöltésével

 

Kérelem kötelező tartalmi elemei

Kérelmező megnevezése, székhelye, kérelmező tevékenységének bemutatása, névhasználat célja és indoka, névhasználat módja, névhasználat időtartama. 

Az eljárás illetékköteles, az illeték összege 3.000 Ft.

Az illeték lerovásának módjai:

· illetékbélyegben, a kérelem iratára ragasztva.

· elektronikus úton a 11784009-15490012 számú Költségvetési elszámolási számlára történő utalással. Az illeték megfizetésének módjáról FPH, a kérelem űrlap beérkezését követő három munkanapon belül tájékoztatást ad, az illetéket csak ezt követően kell megfizetni.

Ha a kérelem alapján hiánypótlásra van szükség, akkor ezekről a kijelölt ügyintéző – a kérelem beérkezését követő 8 napon belül – az ügyfelet szóban vagy írásban vagy elektronikus úton tájékoztatja és felhívja a pótlásra határidő megadásával.

A kérelemhez tartozó elektronikus űrlap BPFPH_nevhasznalat.jar