A Főpolgármesteri Hivatal Adó Főosztályának tájékoztatója az iparűzési adó alanyai részére

Felhívjuk tisztelt adózóink figyelmét, hogy a naptári évvel azonos üzleti év szerint működő fővárosi adóalanynak a 2013. évi helyi iparűzési adóról a 2013-20. számú nyomtatványon kell
 
2014. május 31-ig bevallást tennie.
 
A bevallás elektronikus formában az Adó Főosztály honlapján elérhető, kitölthető. A hibátlanul kitöltött bevallás elektronikus ügyintézésre jogosult által elektronikusan benyújtható, jogosultság hiányában postai úton küldendő be.

A bevallott adó és a korábban megfizetett adóelőleg különbözetét legkésőbb 2014. május 31-ig kell
 
a Fővárosi Önkormányzat 11784009-15490012-03540000
iparűzési adó beszedési számlájára megfizetni.

Az iparűzési adóval, vagy a bevallás kitöltésével kapcsolatos kérdéseikkel, esetleges problémáikkal kérjük, hogy forduljanak ügyfélszolgálati irodánk munkatársaihoz vagy keressék fel honlapunkat interneten a www.budapest.hu címen.

Ügyfélszolgálatunk címe: Bp. V. ker. Bárczy István  u. 1-3.

Ügyfélfogadási rend: 
hétfőn, szerdán 8-18
kedden, csütörtökön 8-16.30
pénteken  8-14 óra között
 
Telefon: 411-7000
Fax : 266-0605