Videós tartalomgyártási szolgáltatás beszerzése

Tisztelt Gazdasági Szereplők!
 
Budapest Főváros Önkormányzata, mint Ajánlatkérő közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárást indít „Videós tartalomgyártási szolgáltatás beszerzése" tárgyban a mellékelt dokumentumoknak megfelelően.
 
Nyertes ajánlattevő feladata az alábbi, videós tartalomgyártási szolgáltatás keretébe tartozó feladatok teljesítése a Műszaki Leírásban, valamint eseti megrendelésben foglaltak szerint:
Videós tartalomgyártási feladatok, az alábbi típusú videók elkészítése:

  • eseményekhez kapcsolódó, eseti (ad-hoc) videók
  • háttérbemutató, magyarázó (explainer) videók
  • heti összefoglaló videók
  • rövid szakmai videók
 
A Szerződés a Felek általi kölcsönös aláírás napján – amennyiben a Szerződést a Felek nem ugyanazon a napon írják alá, úgy a későbbi aláírás napján – lép hatályba és 2023. szeptember 30. napjáig tartó határozott időtartamra szól.  Ajánlatkérő a Vállalkozóhoz intézett egyoldalú nyilatkozatával a szerződés hatályát egy alkalommal, 2023. december 31-ig meghosszabbíthatja, a szerződés 3.1.2. pontjában meghatározott keretösszeg 30%-os (harminc százalékos) megemelése mellett.
 
A pénzügyi fedezet Ajánlatkérő rendelkezésére áll. Ajánlatkérő előleget nem fizet, Ajánlatkérő a szabályszerűen kiállított számla ellenértékét annak kiállítási időpontjától számított 20 naptári napon belül átutalással teljesíti. A részletes feltételeket a mellékelt szerződéstervezet tartalmazza.
 
Az ajánlat értékelése a legalacsonyabb ár szempontja alapján történik. Ajánlattevő Ft érték tekintetében csak pozitív egész számot ajánlhat meg.
 
 
Ajánlattételi határidő: 2023. április 18. – 12:00 óra
 
 
Amennyiben tárgyi beszerzési eljárásban Tisztelt Gazdasági Szereplőknek ajánlattételi szándékuk fennáll, ajánlatukat elektronikusan kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig a következő e-mail címre: onkormanyzatibeszerzesek@budapest.hu
 
Az ajánlat akkor tekinthető benyújtottnak, ha az ajánlattételi határidő lejártáig a tárgyi e-mailcímre megérkezett. Az ajánlatot a cégjegyzésre jogosult/ak cégszerű aláírásával, nem szerkeszthető pdf. formátumban kell benyújtani, az ajánlat részeként benyújtandó dokumentumok listáját az Ajánlatkérés tartalmazza.
 
Felhívjuk Tisztelt Gazdasági Szereplők figyelmét, hogy az Ajánlatkéréssel és annak mellékleteiként csatolt dokumentumokkal kapcsolatban az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű határidőben – de legkésőbb 48 órával előtte – írásban elektronikus úton az onkormanyzatibeszerzesek@budapest.hu e-mail címen kiegészítő tájékoztatást kérhetnek Ajánlatkérőtől.