Városháza épületében végzendő bútormozgatási és költöztetési feladatok elvégzése (megismételt)

​​​​


Tisztelt Gazdasági Szereplők!​

Budapest Főváros Önkormányzata mint Ajánlatkérő közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárást indít „Városháza épületében végzendő bútormozgatási és költöztetési feladatok elvégzése" tárgyban a mellékelt dokumentumoknak megfelelően.
 
Nyertes Ajánlattevő feladata a Főpolgármesteri Hivatal (1052 Budapest, Városház u. 9-11.) épületén belül bútormozgatási és költöztetési feladatok elvégzése a műszaki leírásban és a szerződéstervezetben foglaltak szerint.

A szerződés a Felek általi kölcsönös aláírás napján lép hatályba. Ha a szerződést a Felek nem ugyanazon a napon írják alá, úgy az a későbbi aláírás napján lép hatályba és határozott, 2023. december 31. napjáig terjedő időtartamra jön létre. A pénzügyi fedezet Ajánlatkérő rendelkezésére áll. Ajánlatkérő előleget nem fizet, Ajánlatkérő a szabályszerűen kiállított számla ellenértékét annak kiállítási időpontjától számított 30 naptári napon belül átutalással teljesíti. A részletes feltételeket a mellékelt szerződéstervezet tartalmazza.

Az ajánlatok értékelése a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontok szerint történik, melyek az alábbiak:

 Értékelési részszempontokSúlyszám
1. részszempontBútormozgatási és költöztetési feladatok elvégzése

(nettó forint/óra/fő)
80
2. részszempontKiszállási díj

(nettó forint/alkalom)
20
 

1. ​​részszempont: Bútormozgatási és költöztetési feladatok elvégzése (nettó forint/óra/fő)

  • A bírálati részszempont tartalma: az ajánlati adatlapon megajánlott nettó ajánlati ár.
  • Mértékegység: nettó forint/óra/fő
  • Megajánlható számtartomány: pozitív egész számok.
  • Értékelési módszer: ezen bírálati részszempont esetén a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, ajánlatkérő a legalacsonyabb nettó ajánlati árra a maximális pontot (10 pont) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva, fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat.
  • A pontszám kiszámítása az alábbi képlet alapján történik:​
​(T​​Plegjobb / TPvizsgált) * (10-1) +1

ahol:

​TPlegjobba megajánlott legalacsonyabb nettó ajánlati ár

          TPvizsgált: az értékelt ajánlatban megajánlott nettó ajánlati ár

2. részszempont: Kiszállási díj (nettó forint/alkalom)

  •  A bírálati részszempont tartalma: az ajánlati adatlapon megajánlott nettó ajánlati ár.
  • Mértékegység: nettó forint/alkalom
  • Megajánlható számtartomány: pozitív egész számok.
  • Értékelési módszer: ezen bírálati részszempont esetén a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, ajánlatkérő a legalacsonyabb nettó ajánlati árra a maximális pontot (10 pont) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva, fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat.
  • A pontszám kiszámítása az alábbi képlet alapján történik:
​(T​​Plegjobb / TPvizsgált) * (10-1) +1

ahol:

​TPlegjobba megajánlott legalacsonyabb nettó ajánlati ár

          TPvizsgált: az értékelt ajánlatban megajánlott nettó ajánlati ár


Ajánlattételi határidő: 2023. május 18. – 12:00 óra

 

Amennyiben tárgyi beszerzési eljárásban Tisztelt Gazdasági Szereplőknek ajánlattételi szándékuk fennáll, ajánlatukat elektronikusan kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig a következő e-mail-címre: onkormanyzatibeszerzesek@budapest.hu

 Az ajánlat akkor tekinthető benyújtottnak, ha az ajánlattételi határidő lejártáig a tárgyi e-mailcímre megérkezett. Az ajánlatot a cégjegyzésre jogosult/ak cégszerű aláírásával, nem szerkeszthető pdf. formátumban kell benyújtani, az ajánlat részeként benyújtandó dokumentumok listáját az Ajánlatkérés tartalmazza.
 
Felhívjuk Tisztelt Gazdasági Szereplők figyelmét, hogy az Ajánlatkéréssel és az annak mellékleteiként csatolt dokumentumokkal kapcsolatban az ajánlattételi határidő lejárta előtt észszerű határidőben – de legkésőbb 48 órával előtte – írásban elektronikus úton az onkormanyzatibeszerzesek@budapest.hu e-mail-címen kiegészítő tájékoztatást kérhetnek Ajánlatkérőtől.