Úttesti zászlótartó kötélzet leszerelése

​​

Tisztelt Gazdasági Szereplők!
 
Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal mint Ajánlatkérő közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárást indít „Úttesti zászlótartó kötélzet leszerelése" tárgyban a mellékelt dokumentumoknak megfelelően.
 
Tárgyi beszerzési eljárásban Nyertes ajánlattevő feladata: A Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének a főváros fellobogózásáról szóló 24/2016. (IX. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1. pontjában felsorolt, összesen hét fővárosi helyszínen a korábbi években úttesti zászlótartó kötelek kerültek felszerelésre az érintett útszakaszok mentén álló társasházak tetőzetei között. Tekintettel arra, hogy a kötelek több helyszínen is a közúti kötöttpályás járművek (villamos, trolibusz) felsővezetékei felett kerültek kifeszítésre - így esetleges veszélyforrást jelenthetnek egy-egy fellobogózás alkalmával -, balesetveszély elhárítása céljából szükségessé vált azok eltávolítása, amely nyertes ajánlattevő feladata.
 
Az ajánlatok értékelésének szempontja a legalacsonyabb ár.
 
Az Ajánlattételi határidő: 2023. július 31. – 12:00 óra
 
Az ajánlatokat elektronikusan kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig a következő e-mail címre:
 
Az ajánlat akkor tekinthető benyújtottnak, ha az ajánlattételi határidő lejártáig a tárgyi e-mailcímre megérkezett. Az ajánlatot a cégjegyzésre jogosult/ak cégszerű aláírásával, nem szerkeszthető pdf. formátumban kell b​enyújtani, az ajánlat részeként benyújtandó dokumentumok listáját az Ajánlatkérés tartalmazza.
 
Felhívjuk Tisztelt Gazdasági Szereplők figyelmét, hogy az Ajánlatkéréssel és annak mellékleteiként csatolt dokumentumokkal kapcsolatban az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű határidőben – de legkésőbb 48 órával előtte – írásban elektronikus úton a bordacse@budapest.hu e-mail címen kiegészítő tájékoztatást kérhetnek Ajánlatkérőtől.​