Ülőfelületek a Duna-parti rézsűn

Tisztelt Gazdasági Szereplők!
 
Budapest Főváros Önkormányzata, mint Ajánlatkérő közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárást indít „Ülőfelületek a Duna-parti rézsűn" tárgyban a mellékelt dokumentumoknak megfelelően.
 
 
Az eljárásban Nyertes Ajánlattevő (Vállalkozó) feladata ülőfelületek és kapcsolódó elemek (összesen 25 db ülőfelület, 1 db lépcső és 2 db grillező építmény) tervezése, engedélyeztetése, legyártása, helyszínre szállítása és telepítése, kettő budapesti helyszínen.

Részletesen az alábbi bontásban:
  • a Margitsziget – déli szigetcsúcs (a 23807/1 és a 23806/2 hrsz. találkozásánál a burkolt rézsűn) az alábbi mennyiségben: 15 db ülőfelület, 1 db lépcső (kb. 20 lépcsőfok, nem illeszkedő elemek) és 1 db grillező és
  • a Moszkva sétány (hrsz: 25666/4 és 23806/3) a Vizafogó sétány magasságában az alábbi mennyiségben: 10 db ülőfelület és 1 db grillező.
Az eljárás során nincs lehetőség részajánlattételre.
 
Ajánlattevő (Vállalkozó) köteles kiviteli terveket (adott esetben engedélyezési terveket) elkészíteni és a Ajánlatkérő (Megrendelő) részére átadni a szerződés 1. sz. mellékletében foglalt módon és példányszámban. A Vállalkozó által elvégzendő tervezési munka, elkészítendő tervek és dokumentációk részletes szabályait a szerződés 1. sz. melléklete tartalmazza. A tervek véleményezésére, elfogadására, esetleges kiegészítésére - az 1. sz. mellékletben foglaltak figyelembevételével - a Szerződés 5.6. pontjában foglalt időtartamok vonatkoznak.
 
Amíg a Megrendelő a kiviteli terveket nem hagyja jóvá – amelyhez a Megrendelő a leendő Üzemeltető előzetes véleményezét kéri -, addig a kivitelezési, illetve szerelési munkák nem kezdhetők meg.

A Projekt megvalósításának véghatárideje: 2023. július 31. Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.
 
Az ajánlatok értékelése a legalacsonyabb ár szempontja alapján történik (Nettó ajánlati ár – HUF)
 
Ajánlattételi határidő: 2023. február 03. – 10:00 óra
 
Amennyiben tárgyi beszerzési eljárásban Tisztelt Gazdasági Szereplőknek ajánlattételi szándékuk fennáll, ajánlatukat elektronikusan kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig a következő e-mail címre: onkormanyzatibeszerzesek@budapest.hu
 
Az ajánlat akkor tekinthető benyújtottnak, ha az ajánlattételi határidő lejártáig a tárgyi e-mailcímre megérkezett. Az ajánlatot a cégjegyzésre jogosult/ak cégszerű aláírásával, nem szerkeszthető pdf. formátumban kell benyújtani, az ajánlat részeként benyújtandó dokumentumok listáját az Ajánlatkérés tartalmazza.
 
Felhívjuk Tisztelt Gazdasági Szereplők figyelmét, hogy az Ajánlatkéréssel és annak mellékleteiként csatolt dokumentumokkal kapcsolatban az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű határidőben – de legkésőbb 48 órával előtte – írásban elektronikus úton a onkormanyzatibeszerzesek@budapest.hu e-mail címen kiegészítő tájékoztatást kérhetnek Ajánlatkérőtől.