Ülőfelületek a Duna-parti rézsűn (újabb, módosított határidővel)

Tisztelt Gazdasági Szereplők!
 
Budapest Főváros Önkormányzata, mint Ajánlatkérő közbeszerzési értékhatárt el nem érő újabb, módosított ajánlattételi határidőt magába foglaló beszerzési eljárást indít „Ülőfelületek a Duna-parti rézsűn" tárgyban a mellékelt dokumentumoknak megfelelően.
 
 
Az eljárásban Nyertes Ajánlattevő (Vállalkozó) feladata ülőfelületek és kapcsolódó elemek (összesen 25 db ülőfelület, 1 db lépcső és 2 db grillező építmény) tervezése, engedélyeztetése, legyártása, helyszínre szállítása és telepítése, kettő budapesti helyszínen.

Részletesen az alábbi bontásban:

  • ​a Margitsziget – déli szigetcsúcs (a 23807/1 és a 23806/2 hrsz. találkozásánál a burkolt rézsűn) az alábbi mennyiségben: 15 db ülőfelület, 1 db lépcső (kb. 20 lépcsőfok, nem illeszkedő elemek) és 1 db grillező és
  • a Moszkva sétány (hrsz: 25666/4 és 23806/3) a Vizafogó sétány magasságában az alábbi mennyiségben: 10 db ülőfelület és 1 db grillező.
Az eljárás során nincs lehetőség részajánlattételre.
 
Ajánlattevő (Vállalkozó) köteles kiviteli terveket (adott esetben engedélyezési terveket) elkészíteni és a Ajánlatkérő (Megrendelő) részére átadni a szerződés 1. sz. mellékletében foglalt módon és példányszámban. A Vállalkozó által elvégzendő tervezési munka, elkészítendő tervek és dokumentációk részletes szabályait a szerződés 1. sz. melléklete tartalmazza. A tervek véleményezésére, elfogadására, esetleges kiegészítésére - az 1. sz. mellékletben foglaltak figyelembevételével - a Szerződés 5.6. pontjában foglalt időtartamok vonatkoznak.
 
Amíg a Megrendelő a kiviteli terveket nem hagyja jóvá – amelyhez a Megrendelő a leendő Üzemeltető előzetes véleményezét kéri -, addig a kivitelezési, illetve szerelési munkák nem kezdhetők meg.
A Projekt megvalósításának véghatárideje: 2023. július 31. Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.
 
Az ajánlatok értékelése a legalacsonyabb ár szempontja alapján történik (Nettó ajánlati ár – HUF)
 
Ajánlattételi határidő: 2023. február 13. – 16:00 óra
 
Amennyiben tárgyi beszerzési eljárásban Tisztelt Gazdasági Szereplőknek ajánlattételi szándékuk fennáll, ajánlatukat elektronikusan kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig a következő e-mail címre: onkormanyzatibeszerzesek@budapest.hu
 
Az ajánlat akkor tekinthető benyújtottnak, ha az ajánlattételi határidő lejártáig a tárgyi e-mailcímre megérkezett. Az ajánlatot a cégjegyzésre jogosult/ak cégszerű aláírásával, nem szerkeszthető pdf. formátumban kell benyújtani, az ajánlat részeként benyújtandó dokumentumok listáját az Ajánlatkérés tartalmazza.
Felhívjuk Tisztelt Gazdasági Szereplők figyelmét, hogy az Ajánlatkéréssel és annak mellékleteiként csatolt dokumentumokkal kapcsolatban az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű határidőben – de legkésőbb 48 órával előtte – írásban elektronikus úton a onkormanyzatibeszerzesek@budapest.hu e-mail címen kiegészítő tájékoztatást kérhetnek Ajánlatkérőtől.
 
Felhívjuk a T. Gazdasági Szereplők figyelmét, hogy a korábbi ajánlatkérésben meghatározott ajánlattételi határidő lejártáig (2023. február 03. – 10:00 óra) benyújtott ajánlat – amennyiben azt Ajánlattevő nem vonja vissza vagy helyette nem nyújt be másikat – jelen eljárásban érvényes. 
Ajánlatkérés FPH036-10-9-2023
1. sz. Ajánlati adatlap
2. sz. Műszaki leírás
3. sz. Vállalkozási Szerződés_ülőfelületek
4. sz. Rajz
5. sz.  Adatkezelési tájékoztató - beszerzési eljárás 02.10