Tisztítási feladatok 2024–2025. évekbenTisztelt Gazdasági Szereplők!

 Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatala, mint Ajánlatkérő közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárást indít „Tisztítási feladatok 20242025. években" tárgyban a mellékelt dokumentumoknak megfelelően.

 
Tárgyi beszerzési eljárásban Nyertes ajánlattevő feladata Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal mint Ajánlatkérő részére az alábbi tisztítási feladatok elvégzése két részfeladatban a mellékelt műszaki leírásokban és szerződéstervezetekben foglaltak szerint:

1. részfeladat: „Ablakok, belső üvegfelületek, nem elérhető magasságú világítótestek és fűtéshálózati berendezések tisztítása"

- ablakok és belső üvegfelületek tisztítása, összesen kb. 61.600 m2 üvegfelület (kb. 53.600 m2 üvegfelület megrendelések alapján és kb. 8.000 m2 üvegfelület felújítási és karbantartási munkálatokat követően)

- a nem elérhető magasságban lévő világítótestek armatúrájának lemosása, tisztítása kb. 2500 darab berendezési tárgyon

- a 3 méter feletti fűtéscsövek, fűtéshálózati berendezések tisztítása kb. 4000 folyóméter (fm) felületen

Az 1. számú részfeladat tekintetében a keretösszeg 2024. évben 4.625.000.- forint + ÁFA összeg, 2025. évben 4.625.000.- forint + ÁFA összeg.

2. részfeladat: „Szőnyeg-, szőnyegpadló- és kárpittisztítás" szőnyegek, illetve szőnyegpadlók tisztítása, kárpitozott felületek tisztítása kb. 400 m2 felületen

- szőnyeg, szőnyegpadló tisztítása kb. 9.500 m2 felületen, és kárpittisztítás kb. 400 m2 felületen.

A 2. számú részfeladat tekintetében a keretösszeg 2024. évben 1.125.000.- forint, + ÁFA összeg. 2025. évben 1.125.000.- forint + ÁFA összeg.

Az eljárás során lehetőség van az egyes részfeladatokra kizárólagosan és külön-külön történő ajánlattételre is.

Mindkét részfeladat esetében a szerződések felek általi kölcsönös aláírásának napján – eltérő időpontokban történő aláírás esetén a későbbi aláírás időpontjában, de legkorábban 2024. január 1. napján lépnek hatályba és határozott, 2025. december 31. napjáig terjedő időtartamra jönnek létre.

Amennyiben Megrendelőnek (Ajánlatkérőnek) az éven túli kötelezettségvállalásra a költségvetési felhatalmazás rendelkezésére áll, úgy Megrendelő jogosult a szerződés időbeli hatályát – legkésőbb a szerződés lejárta előtt 30 nappal a Vállalkozó részére kézbesített egyoldalú írásbeli nyilatkozatával – meghosszabbítani, legfeljebb 2026. június 30-ig terjedő időtartamra a szerződéstervezetben foglaltak szerint.

Mindkettő részfeladat tekintetében: A pénzügyi fedezet Ajánlatkérő rendelkezésére áll. Ajánlatkérő (Megrendelő) a szerződés ellenértékét a teljesítésigazolás alapján szabályszerűen kiállított, és a megrendelő részére a kiállítástól számított 3 napon belül eljuttatott, a számla keltétől számított 30 naptári napon belül Vállakozó bankszámlájára történő átutalással teljesíti. A részletes feltételeket a mellékelt szerződéstervezetek tartalmazzák.

 Az ajánlatok értékelési szempontja legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontok szerint történik, melyek az alábbiak:


1. részfeladat: Ablakok, belső üvegfelületek, nem elérhető magasságú világítótestek és fűtéshálózati berendezések tisztítása

 ​Értékelési részszemponto​k​Súlyszám
1. rész-szempontAblakok és belső üvegfelületek tisztításának nettó díja (Ft/m2)​​​​    40
2. rész-szempontNem elérhető magasságban lévő világítótestek armatúrája tisztításának (lemosásának) nettó díja (Ft/db)    20
3. rész-szempont3 méter magasság felett lévő fűtéscsövek, fűtéshálózati berendezések tisztításának (lemosásának) nettó díja (Ft/fm)           20
4. rész-szempontA szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakember ablaktisztításban szerzett szakmai tapasztalata (hónapban)    20
 

Részszempontonként adható pontszám: 1–10, ahol az 1 pont a legrosszabb, a 10 pont a legjobb érték. Az Ajánlatkérő törtek esetén a pontszámokat két tizedesjegyre kerekíti a matematika szabályai szerint.

 
1.    ​​részszempont: Ablakok és belső üvegfelületek tisztításának nettó díja (Ft/m2)​ 

  1. A bírálati részszempont tartalma: Az 1. részfeladat szerződéstervezetében és műszaki leírásában az ablakok és belső üvegfelületek tisztítása kapcsán meghatározott valamennyi feladathoz kapcsolódóan az ajánlati adatlapon megadott négyzetméterár.
    
  2. Mértékegység: Ft/m2.
    
  3. ​Megajánlható számtartomány: pozitív egész számok.
    
  4. ​Értékelési módszer: Ezen bírálati részszempont esetén a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, az ajánlatkérő a legalacsonyabb négyzetméterárra a maximális pontot (10 pont) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva Ajánlatkérő fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat.
    
  5. A pontszám kiszámítása az alábbi képlet alapján történik:
​​​​(TPlegjobb / TPvizsgált) x (10  1) + 1

ahol:

 
​TPlegjobb  az eljárásban megajánlott legalacsonyabb négyzetméterár

TPvizsgált:   az értékelt ajánlatban megajánlott négyzetméterár

 
2.   részszempont: Nem elérhető magasságban lévő világítótestek armatúrája tisztításának (lemosásának) nettó díja (Ft/db) 

  1. A bírálati részszempont tartalma: Az 1. részfeladat szerződéstervezetében és a műszaki leírásában a nem elérhető magasságban lévő világítótestek armatúrájának tisztítása (lemosása) kapcsán meghatározott valamennyi feladathoz kapcsolódóan az ajánlati adatlapon megadott darabár.
    
  2. Mértékegység: Ft/db
    
  3. Megajánlható számtartomány: pozitív egész számok.
    
  4. Értékelési módszer: Ezen bírálati részszempont esetén a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, az ajánlatkérő a legalacsonyabb darabárra a maximális pontot (10 pont) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva Ajánlatkérő fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat.
    
  5. A pontszám kiszámítása az alábbi képlet alapján történik:


   ​​​​(TPlegjobb / TPvizsgált) x (10  1) + 1
    ​​​​​​​​
   ahol:

    
   TPlegjobb  az eljárásban megajánlott legalacsonyabb darabár

   TPvizsgált:   az értékelt ajánlatban megajánlott darabár

     
3.   részszempont: 3 méter magasság felett lévő fűtéscsövek, fűtéshálózati berendezések tisztításának (lemosásának) nettó díja (Ft/fm)

 
  1. A bírálati részszempont tartalma: Az 1. részfeladat szerződéstervezetében és műszaki leírásában a 3 méter magasság felett lévő fűtéscsövek, fűtéshálózati berendezések tisztítása (lemosása) kapcsán meghatározott valamennyi feladathoz kapcsolódóan az ajánlati adatlapon megadott folyóméterár.

    
  2. Mértékegység: Ft/fm.

    
  3. Megajánlható számtartomány: pozitív egész számok.

    
  4. Értékelési módszer: Ezen bírálati részszempont esetén a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, az ajánlatkérő a legalacsonyabb folyóméter árra a maximális pontot (10 pont) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva Ajánlatkérő fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat.

    
  5. ​A pontszám kiszámítása az alábbi képlet alapján történik:

    
   ​​​​(TPlegjobb / TPvizsgált) x (10  1) + 1
    ​​​​​​​​
   ​ahol:

    
   TPlegjobb  az eljárásban megajánlott legalacsonyabb folyóméterár

   ​TPvizsgált:   az értékelt ajánlatban megajánlott folyóméterár

4. részszempont: A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakember ablaktisztításban szerzett szakmai tapasztalata (hónapban)

  1. ​A bírálati részszempont tartalma:

   Tárgyi részfeladatban a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakember tekintetében ajánlati adatlapon megajánlott, ablaktisztításban szerzett szakmai tapasztalata hónapokban.


   Ajánlattevőnek ajánlatában csatolnia kell jelen értékelési szempont alátámasztása céljából a teljesítésbe bevonni kívánt szakember szakmai tapasztalatát alátámasztó dokumentumát, amely tartalmazza a szakember ablaktisztításban szerzett tapasztalatának ismertetését hónapokban megadva.

    
   A párhuzamos munkavégzéseket Ajánlatkérő csak egyszer veszi figyelembe. Kérjük, hogy az egységes elbírálás érdekében a tapasztalat időtartamának számításakor - jelenleg is folyamatban lévő munkavégzés esetén - az ajánlattételi határidő lejártának hónapja ne kerüljön beszámításra. A szakmai tapasztalatot alátámasztó dokumentumban csak olyan munkavégzés tüntethető fel teljes hónapként, és ajánlatkérő csak olyat vesz figyelembe, mely hónapban a szakember legalább 15 munkanapot dolgozott.

   Csatolandó továbbá az ajánlathoz a szakember saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozata.

    
  2. Mértékegység: naptári hónap

    
  3. Megajánlható számtartomány: pozitív egész számok

    
  4. Értékelési módszer: Ezen bírálati részszempont esetén a legmagasabb érték a legkedvezőbb, az ajánlatkérő a legmagasabb értékre a maximális pontot (10 pont) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva egyenesen arányosan számolja ki a pontszámokat:

    
  5. A pontszám kiszámítása az alábbi képlet alapján történik:

    
   ​​​​(TPvizsgált / TPlegjobb) x (10  1) + 1
    ​​​​​​​​
   ​ahol:

    
   TPlegjobb:   az eljárásban a teljesítésbe bevont legnagyobb szakmai tapasztalattal (legtöbb hónap) rendelkező szakember hónapjainak száma
   ​TPvizsgált:   az értékelt Ajánlattevő által a teljesítésbe bevonni kívánt szakember szakmai tapasztalata hónapban​

     
  6. Ajánlatkérő tájékoztatja Tisztelt Gazdasági Szereplőket, hogy Ajánlatkérő 36 hónapban határozza meg a legkedvezőbb szintet, melyre és az annál kedvezőbb vállalásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot ad.

​2. részfeladat: Szőnyeg-, szőnyegpadló- és kárpittisztítás

 Értékelési részszempontokSúlyszám
1. rész-szempontSzőnyeg-, szőnyegpadló- és kárpittisztítás nettó díja (Ft/m2)   60
2. rész-szempontA szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakember szőnyeg- és/vagy szőnyegpadló- és/vagy kárpittisztításban szerzett szakmai tapasztalata (hónapban)   40
 

Részszempontonként adható pontszám: 1–10, ahol az 1 pont a legrosszabb, a 10 pont a legjobb érték. Az Ajánlatkérő törtek esetén a pontszámokat két tizedesjegyre kerekíti a matematika szabályai szerint.

 1.    részszempont: Szőnyeg-, szőnyegpadló- és kárpittisztítás nettó díja (Ft/m2)

  1. A bírálati részszempont tartalma: A 2. részfeladat szerződéstervezetében és műszaki leírásában meghatározott feladatokhoz kapcsolódóan az ajánlati adatlapon megadott négyzetméterár.
    
  2. Mértékegység: Ft/m2.
    
  3. Megajánlható számtartomány: pozitív egész számok.
    
  4. Értékelési módszer: Ezen bírálati részszempont esetén a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, az ajánlatkérő a legalacsonyabb négyzetméterárra a maximális pontot (10 pont) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva Ajánlatkérő fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat.
    
  5. A pontszám kiszámítása az alábbi képlet alapján történik:​

 

​​​​(TPlegjobb / TPvizsgált) x (10  1) + 1

ahol:

 
TPlegjobb  az eljárásban megajánlott legalacsonyabb négyzetméterár

TPvizsgált  az értékelt ajánlatban megajánlott négyzetméterár 

2.   részszempont: A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakember szőnyeg- és/vagy, szőnyegpadló- és/vagy kárpittisztításban szerzett szakmai tapasztalata (hónapban) 

  1. A bírálati részszempont tartalma:

    
   Tárgyi részfeladatban a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakember tekintetében ajánlati adatlapon megajánlott, szőnyeg- és/vagy szőnyegpadló és/vagy kárpittisztításban szerzett szakmai tapasztalata hónapokban.

   Ajánlattevőnek ajánlatában csatolnia kell jelen értékelési szempont alátámasztása céljából a teljesítésbe bevonni kívánt szakember szakmai tapasztalatát alátámasztó dokumentumát, amely tartalmazza a szakember szőnyeg- és/vagy szőnyegpadló és/vagy kárpittisztításban szerzett tapasztalatának ismertetését hónapokban megadva.

   A párhuzamos munkavégzéseket Ajánlatkérő csak egyszer veszi figyelembe. Kérjük, hogy az egységes elbírálás érdekében a tapasztalat időtartamának számításakor jelenleg is folyamatban lévő munkavégzés esetén az ajánlattételi határidő lejártának hónapja ne kerüljön beszámításra. A szakmai tapasztalatot alátámasztó dokumentumban csak olyan munkavégzés tüntethető fel teljes hónapként, és ajánlatkérő csak olyat vesz figyelembe, mely hónapban a szakember legalább 15 munkanapot dolgozott.

   Csatolandó továbbá az ajánlathoz a szakember saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatát.

    
  2. Mértékegység: naptári hónap

    
  3. Megajánlható számtartomány: pozitív egész számok

    
  4. Értékelési módszer: Ezen bírálati részszempont esetén a legmagasabb érték a legkedvezőbb, az ajánlatkérő a legmagasabb értékre a maximális pontot (10 pont) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva egyenesen arányosan számolja ki a pontszámokat:

    
  5. A pontszám kiszámítása az alábbi képlet alapján történik:

   ​​​​(TPvizsgált / TPlegjobb) x (10  1) + 1

   ahol:

    
   TPlegjobb  az eljárásban a teljesítésbe bevont legnagyobb szakmai tapasztalattal (legtöbb hónap) rendelkező szakember hónapjainak száma

   TPvizsgált  az értékelt Ajánlattevő által a teljesítésbe bevonni kívánt szakember szakmai tapasztalata hónapban

    
    
  6. Ajánlatkérő tájékoztatja Tisztelt Gazdasági Szereplőket, hogy Ajánlatkérő 36 hónapban határozza meg a legkedvezőbb szintet, melyre és az annál kedvezőbb vállalásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot ad.


ALKALMASSÁGI KÖVETELMÉNYEK:
 

 

Alkalmassági követelmény:

 

1. részfeladat:

Ajánlattevőnek ismertetnie kell az ajánlatkérés megküldésétől visszafelé számított három év legjelentősebb beszerzés tárgya (ablaktisztítás) szerinti szerződésszerűen teljesített referenciáit

 

Az igazolásnak/nyilatkozatnak tartalmaznia kell legalább a következő adatokat:

 • teljesítés idejét (év, hó, nap),
 • a szolgáltatás tárgyát oly módon, hogy az alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés megállapítható legyen,
 • az ellenszolgáltatás összegét (közös ajánlattevőként történt teljesítés esetén az igazolást benyújtó teljesítésének százalékos aránya és saját teljesítése értéke),
 • a szerződést kötő másik fél megnevezését és székhelyét, az információt adó nevét és elérhetőségét,
 • nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.  Ajánlatkérő az előírt három év teljesítéseinek igazolása körében az ajánlatkérés megküldésétől visszafelé számított három év alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szolgáltatásokat veszi figyelembe.  2. részfeladat:

  Ajánlattevőnek ismertetnie kell az ajánlatkérés megküldésétől visszafelé számított három év legjelentősebb beszerzés tárgya (szőnyeg-, szőnyegpadló- és/vagy kárpittisztítás) szerinti szerződésszerűen teljesített referenciáit

   

  Az igazolásnak/nyilatkozatnak tartalmaznia kell legalább a következő adatokat:
 • teljesítés idejét (év, hó, nap),
 • a szolgáltatás tárgyát oly módon, hogy az alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés megállapítható legyen,
 • az ellenszolgáltatás összegét (közös ajánlattevőként történt teljesítés esetén az igazolást benyújtó teljesítésének százalékos aránya és saját teljesítése értékét),
 • a szerződést kötő másik fél megnevezését és székhelyét, az információt adó nevét és elérhetőségét,
 • nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

   

  Ajánlatkérő az előírt három év teljesítéseinek igazolása körében az ajánlatkérés megküldésétől visszafelé számított három év alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szolgáltatásokat veszi figyelembe.

   

  Ugyanazon referencia mindkét részfeladat esetében benyújtható, amennyiben tartalmazza mindkét részfeladat tekintetében előírt alkalmassági minimumkövetelményekben megfogalmazott szolgáltatásokat.

Alkalmassági minimumkövetelmény:

 

1. részfeladat:

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlatkérés megküldésétől visszafelé számított három évben legalább 1 darab, beszerzés tárgya (ablaktisztítás) szerinti szerződésszerűen teljesített referenciával, melyeknek értéke mindösszesen eléri a nettó 4.000.000 Ft összeget. Az alkalmassági minimumkövetelmény maximum 3 referenciával együttesen is teljesíthető.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

​ 

2. részfeladat:

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlatkérés megküldésétől visszafelé számított három évben legalább 1 darab, beszerzés tárgya (szőnyeg-, szőnyegpadló- és/vagy kárpittisztítás) szerinti szerződésszerűen teljesített referenciával, melyeknek értéke mindösszesen eléri a nettó 1.400.000 Ft összeget. Az alkalmassági minimumkövetelmény maximum 2 referenciával együttesen is teljesíthető. 
Ajánlattételi határidő: 2023. október 30. 12:00 óra

 

 

Amennyiben tárgyi beszerzési eljárásban Tisztelt Gazdasági Szereplőknek ajánlattételi szándékuk fennáll, ajánlatukat elektronikusan kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig a következő e-mail-címre: hivatalibeszerzesek@budapest.hu.

 
Az ajánlat akkor tekinthető benyújtottnak, ha az ajánlattételi határidő lejártáig a tárgyi e-mail-címre megérkezett. Az ajánlatot a cégjegyzésre jogosult/ak cégszerű aláírásával, nem szerkeszthető pdf formátumban kell benyújtani, az ajánlat részeként benyújtandó dokumentumok listáját az Ajánlatkérés tartalmazza.

 
Felhívjuk Tisztelt Gazdasági Szereplők figyelmét, hogy az Ajánlatkéréssel és annak mellékleteiként csatolt dokumentumokkal kapcsolatban az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű határidőben – de legkésőbb 48 órával előtte – írásban elektronikus úton a hivatalibeszerzesek@budapest.hu. e-mail-címen kiegészítő tájékoztatást kérhetnek Ajánlatkérőtől.

 
Ajánlatkérés
1. sz. Ajánlati adatlap
2. sz. Műszaki leírás 1
2. sz. Műszaki leírás 2
3. sz. Szerződés 1
3. sz. Szerződés 2
4. sz. Alkalmasság nyilatkozat
5. sz. Rendelkezésre állás nyilatkozat
6. sz. Szakmai tapasztalat alátámasztása
7. sz. Adatkezelési tájékoztató​​