Társasházi célcsoport számára elérhető napelemes csomagok kidolgozása és vizsgálata jogi, elszámolási és gazdaságossági szempontból (megismételt)

Tisztelt Gazdasági Szereplők!

 
Budapest Főváros Önkormányzata mint Ajánlatkérő megismételt közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárást indít „Társasházi célcsoport számára elérhető napelemes csomagok kidolgozása és vizsgálata jogi, elszámolási és gazdaságossági szempontból" tárgyban a mellékelt dokumentumoknak megfelelően.

 
Tárgyi beszerzési eljárásban Nyertes ajánlattevő feladata budapesti társasházak számára elérhető napelemes csomagok kidolgozása és vizsgálata jogi, elszámolási és gazdaságossági szempontból a mellékelt műszaki leírásban és szerződéstervezetben foglaltak szerint.

 
A beszerzési eljárás eredményeképpen kötendő Vállakozási szerződés a Szerződő Felek általi kölcsönös aláírásának napján lép hatályba, ha az aláírások nem ugyanazon a napon történnek, a hatálybalépés időpontja a legutolsó aláírás napja és a Felek által történő kölcsönös teljesítés napjáig tart. A megrendelő részére történő átadás határideje 2023. október 20.

 ​
Az ajánlatok értékelésének szempontja a legalacsonyabb ár. Ajánlattevő „Ft érték" tekintetében csak pozitív egész számot ajánlhat meg.


Tájékoztatom, hogy a Budapest Főváros Önkormányzata, mint Ajánlatkérő által kezdeményezett „Társasházi célcsoport számára elérhető napelemes csomagok kidolgozása és vizsgálata jogi, elszámolási és gazdaságossági szempontból" tárgyú beszerzési eljárás ajánlattételi határideje – 2023. augusztus 02. - 10:00 óra – meghosszabbításra került.

A tárgyi beszerzési eljárás új ajánlattételi határideje: 2023. augusztus 07. (hétfő) – 14:00 óra


​ 
Amennyiben tárgyi beszerzési eljárásban Tisztelt Gazdasági Szereplőknek ajánlattételi szándékuk fennáll, ajánlatukat elektronikusan kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig a következő e-mail címre:

onkormanyzatibeszerzesek@budapest.hu

 
Az ajánlat akkor tekinthető benyújtottnak, ha az ajánlattételi határidő lejártáig a tárgyi e-mail-címre megérkezett. Az ajánlatot a cégjegyzésre jogosult/ak cégszerű aláírásával, nem szerkeszthető pdf formátumban kell benyújtani, az ajánlat részeként benyújtandó dokumentumok listáját az Ajánlatkérés tartalmazza.

 
Felhívjuk Tisztelt Gazdasági Szereplők figyelmét, hogy az Ajánlatkéréssel és annak mellékleteiként csatolt dokumentumokkal kapcsolatban az ajánlattételi határidő lejárta előtt észszerű határidőben – de legkésőbb 48 órával előtte – írásban elektronikus úton az onkormanyzatibeszerzesek@budapest.hu e-mail-​címen kiegészítő tájékoztatást kérhetnek Ajánlatkérőtől.

 
Tájékoztatjuk Tisztelt Gazdasági Szereplőket, hogy az előző hasonló tárgyú eljárás lefolytatásától Ajánlatkérő elállt, ezért az azon eljárás keretében benyújtott ajánlatok nem érvényesek, valamint​ hogy jelen eljárás dokumentumainak tartalma nem azonos a visszavont eljárás dokumentumaival.