Társasházi célcsoport számára elérhető napelemes csomagok kidolgozása és vizsgálata jogi, elszámolási és gazdaságossági szempontból

Tisztelt Gazdasági Szereplők!

Budapest Főváros Önkormányzata mint Ajánlatkérő közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárást indít „Társasházi célcsoport számára elérhető napelemes csomagok kidolgozása és vizsgálata jogi, elszámolási és gazdaságossági szempontból" tárgyban a mellékelt dokumentumoknak megfelelően.

Tárgyi beszerzési eljárásban Nyertes ajánlattevő feladata budapesti társasházak számára elérhető napelemes csomagok kidolgozása és vizsgálata jogi, elszámolási és gazdaságossági szempontból a mellékelt műszaki leírásban és szerződéstervezetben foglaltak szerint.

A beszerzési eljárás eredményeképpen kötendő Vállalkozási szerződés a Szerződő Felek általi kölcsönös aláírásának napján lép hatályba, ha az aláírások nem ugyanazon a napon történnek, a hatálybalépés időpontja a legutolsó aláírás napja és a Felek által történő kölcsönös teljesítés napjáig tart. A megrendelő részére történő átadás határideje 2023. július 15.

Az ajánlatok értékelésének szempontja a legalacsonyabb ár. Ajánlattevő „Ft érték" tekintetében csak pozitív egész számot ajánlhat meg.


Az ajánlattételi határidő: 2023. június 7. 10:00 óra

A meghosszabbított ajánlattételi határidő: 2023. június 13. (kedd) – 10:00 óra.

A meghosszabbított ajánlattételi határidő: 2023. június 20. (kedd) – 10:00 óra.


A beszerzési eljárást Ajánlatkérő visszavonta.Amennyiben tárgyi beszerzési eljárásban Tisztelt Gazdasági Szere​plőknek ajánlattételi szándékuk fennáll, ajánlatukat elektronikusan kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig a következő e-mail címreonkormanyzatibeszerzesek@budapest.hu

Az ajánlat akkor tekinthető benyújtottnak, ha az ajánlattételi határidő lejártáig a tárgyi e-mailcímre megérkezett. Az ajánlatot a cégjegyzésre jogosult/ak cégszerű aláírásával, nem szerkeszthető pdf. formátumban kell benyújtani, az ajánlat részeként benyújtandó dokumentumok listáját az Ajánlatkérés tartalmazza.

Felhívjuk Tisztelt Gazdasági Szereplők figyelmét, hogy az Ajánlatkéréssel és annak mellékleteiként csatolt dokumentumokkal kapcsolatban az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű határidőben – de legkésőbb 48 órával előtte – írásban elektronikus úton az onkormanyzatibeszerzesek@budapest.hu e-mail címen kiegészítő tájékoztatást kérhetnek Ajánlatkérőtől.


​Tájékoztatás a beszerzési eljárás visszavonásáról​
Tájékoztatás az ajánlattételi határidő meghosszabbításáról - 2.
​T​ájékoztatás az ajánlattételi határid​ő meghosszabbításáról​​ - 1.​
​​
Kiegészító tájékoztatás​
Ajánlatkérés
1. Ajánlati adatlap
2. Műszaki leírás
3. Alkalmassági nyilatkozat referencia (javított)
4. Nyilatkozat az M2 alkalmassági követelményről
5. Nyilatkozat rendelkezésre állásról
6. Szerződéstervezet
7. Adatkezelési tájékoztató​​