Takarítógépek karbantartása 2024-2025. években

Tisztelt Gazdasági Szereplők!

Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal,  mint Ajánlatkérő közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárást indít „Takarítógépek karbantartása 2024-2025. években" tárgyban a mellékelt dokumentumoknak megfelelően.

Tárgyi beszerzésben Nyertes ajánlattevő (Vállalkozó) feladata Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal, mint Ajánlatkérő (Megrendelő) számára 1 darab FIMAP MY16B utánkövetős padlósúroló automata takarítógép és 1 darab FIMAP MMg65 ráülős padlósúroló automata takarítógép teljes körű karbantartása és javítása a szerződéstervezetben és a műszaki leírásban foglaltak szerint.


A szerződés hatályba lépése és időtartama:

A szerződés a Szerződő Felek általi kölcsönös aláírás napján (eltérő időpontokban történő aláírás esetén a későbbi aláírás időpontjában) lép hatályba és határozott, 2025. december 31. napjáig terjedő időtartamra, illetve ezen határozott időtartamon belül legfeljebb a rendelkezésre álló szerződéses keretösszeg eléréséig jön létre.

 

Ajánlatok értékelésének szempontja:

Az ajánlatok értékelési szempontja az összességében legelőnyösebb ellenszolgáltatás az alábbiak szerint.

 

 Értékelési részszempontokSúlyszám
1. részszempont

Karbantartási szolgáltatás átalánydíja

nettó Ft/negyedév

40
2. részszempont

Eseti javítási szolgáltatás díja

nettó Ft/óra

50
3. részszempontVállalt késedelmi kötbér napi mértéke szerződés II. 2 a) pontjában meghatározott szolgáltatás vonatkozásában                                          nettó Ft/munkanap                            minimum nettó 5.000.- Ft10

 

Részszempontonként adható pontszám: 1 – 10, ahol az 1 pont a legrosszabb, a 10 pont a legjobb érték. Az Ajánlatkérő törtek esetén a pontszámokat két tizedes jegyre kerekíti a matematika szabályai szerint.

 

Ajánlattételi határidő: 2023. november 3. 10 óra 00 perc

 

Ajánlati kötöttség időtartama:

Az ajánlati kötöttség időtartama az ajánlattételi határidő lejártától számított 45 napig tart, amely Ajánlatkérő ajánlati kötöttség kiterjesztésére vonatkozó tájékoztatása esetén egy alkalommal további 20 nappal meghosszabbítható. Az ajánlati kötöttség beálltával az ajánlat nem módosítható.

 

Az ajánlat benyújtásának címe, módja és formai követelményei:

Az ajánlatot elektronikus kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig a következő e-mail címre: borbely.orsolya@budapest.hu. Az ajánlat akkor tekinthető benyújtottnak, ha az ajánlattételi határidő lejártáig a tárgyi e-mailcímre megérkezett!

Az ajánlatot a cégjegyzésre jogosult/ak cégszerű aláírásával, nem szerkeszthető .pdf formátumban kell benyújtani!


Ajánlatkérés
1. Ajánlati adatlap
2. Műszaki leírás
3. Szerződéstervezet
4. Adatkezelési​ tájékoztató