Szünetmentes áramellátó rendszerek karbantartása 2023

Tisztelt Gazdasági Szereplők!
 
Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal mint Ajánlatkérő közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárást indít „Szünetmentes áramellátó rendszerek karbantartása 2023" tárgyban a mellékelt dokumentumoknak megfelelően.
 
Tárgyi beszerzési eljárásban Nyertes Ajánlattevő feladata Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal épületében található telepített szünetmentes áramellátó rendszerek határozott idejű, vállalkozási szerződés keretein belül történő teljes körű karbantartása, felülvizsgálata és javítása, valamint az ehhez kapcsolódó rendelkezésre állás a műszaki leírásban és a szerződéstervezetben foglaltak szerint. Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy az eseti megrendelések összege nem lesz kevesebb a szerződéstervezetben meghatározott keretösszeg 70 %-ánál.
 
A beszerzési eljárás eredményeképpen kötendő vállalkozási keretszerződés a Szerződő Felek általi kölcsönös aláírás napján – ha az aláírások nem ugyanazon a napon történnek, a hatálybalépés időpontja a legutolsó aláírás napja – és határozott 2023. december 31. napjáig terjedő határozott időtartamon belül legfeljebb a rendelkezésre álló szerződéses keretösszeg eléréséig tart. Amennyiben a Megrendelőnek az éven túli kötelezettségvállalásra a költségvetési felhatalmazás rendelkezésére áll, úgy a szerződés időbeli hatálya Megrendelő – legkésőbb a szerződés lejárta előtt 30 nappal a Vállalkozó részére kézbesített – egyoldalú írásbeli nyilatkozatával, az abban rögzített határidőig, de legfeljebb 2024. június 30-ig terjedő időtartamra – az egyéb feltételek változatlanul hagyása mellett – meghosszabbodhat.
 
Az ajánlatok értékelése a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontok szerint történik, melyek az alábbiak:

SorszámÉrtékelési szempontokSúlyszám
1. részszempont
Rendszeres felülvizsgálat díja
(Műszaki leírás I.1 pontja) nettó Ft/év
25
2. részszempont
A felülvizsgál​atokhoz kapcsolódó rendszeres karbantartás díja
(Műszaki leírás I.2 pontja) nettó Ft/év
25
3. részszempont
A felülvizsgálatok során észlelt meghibásodások ütemezett javításának díja
(Műszaki leírás I.3 pontja.) nettó Ft/alkalom
25
4. részszempont
Rendkívüli (sürgősségi) felülvizsgálat, és javítás, azonnali intézkedést igénylő hibaelhárítási munka díja (váratlan meghibásodások elhárítása) alkalomszerűen, bejelentésre vállalkozói kiszállással
(Műszaki leírás I.4 pont) nettó Ft/óra
20
5. részszempont
Távfelügyelet díja
(Műszaki leírás I.5 pont) nettó Ft/év
5
 

Az ajánlattételi határidő: 2023. augusztus 30. 10:00 óra
 
Amennyiben tárgyi beszerzési eljárásban Tisztelt Gazdasági Szereplőknek ajánlattételi szándékuk fennáll, ajánlatukat elektronikusan kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig a következő e-mail címre: hivatalibeszerzesek@budapest.hu
 
Az ajánlat akkor tekinthető benyújtottnak, ha az ajánlattételi határidő lejártáig a tárgyi e-mailcímre megérkezett. Az ajánlatot a cégjegyzésre jogosult/ak cégszerű aláírásával, nem szerkeszthető pdf. formátumban kell benyújtani, az ajánlat részeként benyújtandó dokumentumok listáját az Ajánlatkérés tartalmazza.
 
Felhívjuk Tisztelt Gazdasági Szereplők figyelmét, hogy az Ajánlatkéréssel és annak mellékleteiként csatolt dokumentumokkal kapcsolatban az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű határidőben – de legkésőbb 48 órával előtte – írásban elektronikus úton a hivatalibeszerzesek@budapest.hu ​e-mail címen kiegészítő tájékoztatást kérhetnek Ajánlatkérőtől.