Szerszámok és gépek beszerzése műhely számára 2023. évben

Tisztelt Gazdasági Szereplők!

 
Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal mint Ajánlatkérő közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárást indít „Szerszámok és gépek beszerzése műhely számára 2023. évben" tárgyban a mellékelt dokumentumoknak megfelelően.

Tárgyi beszerzési eljárásban Nyertes Ajánlattevő (Eladó) feladata Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal mint Ajánlatkérő (Vevő) részére szerszámok és gépek szállítása 2 részfeladatban a műszaki leírásokban megjelölt vagy azzal egyenértékű termékek tekintetében a szerződéstervezetekben és a műszaki leírásokban foglaltak szerint. Vevő kötelezettséget vállal arra, hogy mindkét részfeladat esetében a meghatározott keretösszegek legalább 70%-ának megfelelő értékben tesz megrendelést.

Az eljárás során van lehetőség részajánlattételre az alábbiak szerint:

1. részfeladat: „Szerszámok beszerzése"

2. részfeladat: „Gépek beszerzése" A szerződés hatályba​lépése és időtartama:

Valamennyi részfeladat tekintetében:

Jelen Szerződés a Felek általi kölcsönös aláírás napján – amennyiben a Szerződést a Felek nem ugyanazon a napon írják alá, úgy a későbbi aláírás napján – lép hatályba, és hatálya Vállalkozó 2024. március 31. napjáig terjedő teljesítése teljeskörű elszámolásáig tart. Vevő a jelen Szerződés hatálya alatt jogosult eseti megrendelés(eke)t adni Eladó részére, legkésőbb 2024. február 29. napig (rendelési határidő).

 
Ajánlatok értékelésének szempontja:

Valamennyi részfeladat tekintetében:

Az ajánlatok értékelésének szempontja valamennyi részfeladatban a legalacsonyabb ár (összesen nettó egységár).

 
Ajánlattételi határidő:

Valamennyi részfeladat tekintetében:

2023. november 20.      12:00 óra

 
Ajánlati kötöttség időtartama:

Valamennyi részfeladat tekintetében:

Az ajánlati kötöttség időtartama az ajánlattételi határidő lejártától számított 45 napig tart, amely Ajánlatkérő ajánlati kötöttség kiterjesztésére vonatkozó tájékoztatása esetén egy alkalommal 20 nappal meghosszabbítható. Az ajánlati kötöttség beálltával az ajánlat nem módosítható.

​Az ajánlat benyújtásának címe, módja és formai követelményei:​

Valamennyi részfeladat tekintetében:

Az ajánlatot elektronikus úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig a következő e-mail-címre: horvathne.mandi.m@budapest.hu. Az ajánlat akkor tekinthető benyújtottnak, ha az ajánlattételi határidő lejártáig a tárgyi e-mail-címre megérkezett.

 

Az ajánlatot a cégjegyzésre jogosult/ak cégszerű aláírásával, nem szerkeszthető .pdf formátumban kell benyújtani.​​​​


Ajánlatkérés
1. Ajánlati adatlap
2. Műszaki leírás_1_Szerszámok
2. Műszaki leírás_2_Gépek
3. Részletező ártáblázat_1_Szerszámok
3. Részletező ártáblázat_2_Gépek
4. Keretszerződés-tervezet_1_Szerszámok
4. Keretszerződés-tervezet_2_Gépek
5. Adatkezelési tájékoztató​​