Soron kívüli bírósági ülnökválasztás 2023


Frissítés 2023.10.11.


Tisztelt Budapesti Jelöltek és Jelölőszervezetek!

 

A 2023. évi soron kívüli ülnökválasztásra történő jelölési határidőt 2023. november 3-áig meghosszabbítom.​


Budapest, 2023. október 11.

 ​
                                                                                                                                                                                                                              Tisztelettel:

Számadó Tamás dr.
főjegyzőFrissítés 2023.09.29.


Tisztelt Budapesti Jelöltek és Jelölőszervezetek!

 

A 2023. évi soron kívüli ülnökválasztásra történő jelölési határidőt 2023. október 10-éig meghosszabbítom.​


Budapest, 2023. szeptember 29.

 ​
                                                                                                                                                                                                                              Tisztelettel:

Számadó Tamás dr.
főjegyző


 

 


Az eredeti felhívás:


Tisztelt Budapesti Jelöltek, Jelölő Állampolgárok és Jelölőszervezetek!

 

A köztársasági elnök 174/2023. (VIII. 24.) KE határozata alapján a Fővárosi Közgyűlésnek

2023. szeptember 1. napja és 2023. november 30. napja között

soron kívül kell ülnököket választania a Fővárosi Törvényszékre a Munkaügyi ügyszakon eljáró bíróságra.

 

Ennek érdekében a Fővárosi Törvényszékre ülnökök jelölését várjuk az alábbi II. pontban megjelölt személyektől, szervezetektől.

I. Jelölt lehet, azaz jelölhető minden olyan magyar állampolgár, aki

– 30. évét betöltötte, de a 70. életévét még nem érte el,

– nem áll a cselekvőképességet érintő gondnokság vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt, továbbá

– büntetlen előéletű és nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt sem.

Az ülnök a megbízatása időtartama alatt nem lehet tagja pártnak és politikai tevékenységet nem folytathat.

II. Ülnök jelölésére főszabály szerint a bíróság illetékességi területén lakóhellyel rendelkező nagykorú magyar állampolgárok, a bíróság illetékességi területén működő helyi önkormányzatok és egyesületek (kivéve a pártokat) jogosultak.

A munkaügyi bíróságként eljáró bíróság ülnökeit elsősorban a munkavállalók és munkaadók érdek-képviseleti szervei jelölik. A jelentkezéseket e bíróságra várjuk.

* * *

A jelöléshez, valamint a jelölt elfogadó nyilatkozatához szükséges nyomtatvány a Főpolgármesteri Hivatal Központi Ügyfélszolgálatán (Budapest V., Bárczy I. u. 1-3.), és a Budapest.hu honlapon rendelkezésre áll.

A jelölés bejelentésének tartalmaznia kell a jelölőre vonatkozó adatokat (jelölő szervezet neve, címe, képviselő neve), valamint a jelölő szervezet képviselőjének aláírását.

A jelöléshez csatolni kell a jelölést elfogadó nyilatkozatot, amelynek tartalmaznia kell a jelölt arra irányuló nyilatkozatát, hogy volt-e büntetve.

A jelölt a jelölés elfogadásáról írásban nyilatkozik, majd haladéktalanul az ülnökké történő megválasztásra jogosult közgyűlés részére hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal igazolja büntetlen előéletét és azt, hogy nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt.

Azt a jelöltet, aki az igazolási kötelezettségét elmulasztja, ülnökké választani nem lehet.

Az ülnök jogaira és kötelezettségeire vonatkozó TÁJÉKOZTATÓ a Főpolgármesteri Hivatal Központi Ügyfélszolgálatán (Budapest V., Bárczy I. u. 1-3.) és a Budapest.hu honlapon tekinthető meg, a bírósági ülnökválasztással kapcsolatos adatkezelésről szóló tájékoztató az alábbi linken érhető el: https://einfoszab.budapest.hu/form/adatkezelesi-tajekoztatok;id=764  

A jelölést a Főpolgármesteri Hivatal Központi Ügyfélszolgálatához postai úton vagy személyesen kérjük mielőbb, de legkésőbb

2023. szeptember 29-éig

2023. október 10-éig

2023. november 3-áig

bejelenteni.

 

Kérem a Tisztelt Jelölő Állampolgárokat és Jelölőszervezeteket, hogy jelölésükkel segítsék az ülnökválasztás eredményességét.


Budapest, 2023. szeptember 11.

 ​

                                                                                                                                                                                                                              Tisztelettel:

Számadó Tamás dr.
főjegyző


​A jelöléshez szükséges nyomtatványok ide kattintva érhetők el.