RFID-chipkártyaolvasó alapkészülék

​​​

Tisztelt Gazdasági Szereplők!

Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal mint Ajánlatkérő közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárást indít „RFID-chipkártyaolvasó alapkészülék" tárgyban a mellékelt dokumentumoknak megfelelően.

Tárgyi beszerzési eljárásban Nyertes ajánlattevő feladata Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal, mint Ajánlatkérő részére RFID-chipkártyaolvasó alapkészülék szállítása a szerződéstervezetben és a műszaki leírásban foglaltak szerint.

A beszerzési eljárás eredményeképpen kötendő szerződés a Szerződő Felek általi kölcsönös aláírás napján lép hatályba és hatálya a felek kölcsönös teljesítéséig tart.   

Az ajánlatok értékelése a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontok szerint történik, melyek az alábbiak:

 
SorszámÉrtékelési részszempontokSúlyszám:
1. rész szempontNettó ajánlati ár (nettó forint)80
2. rész szempontVállalt szállítási határidő (naptári nap)

(maximum 30 naptári nap)
20
 


Ajánlattételi határidő:  2023. május 26. 12:00 óra

 
Amennyiben tárgyi beszerzési eljárásban Tisztelt Gazdasági Szereplőknek ajánlattételi szándékuk fennáll, ajánlatukat elektronikusan kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig a következő e-mail címre:   

kartyaolvaso2023@budapest.hu

 
Az ajánlat akkor tekinthető benyújtottnak, ha az ajánlattételi határidő lejártáig a tárgyi e-mailcímre megérkezett. Az ajánlatot a cégjegyzésre jogosult/ak cégszerű aláírásával, nem szerkeszthető pdf. formátumban kell benyújtani, az ajánlat részeként benyújtandó dokumentumok listáját az Ajánlatkérés tartalmazza.


Felhívjuk Tisztelt Gazdasági Szereplők figyelmét, hogy az Ajánlatkéréssel és annak mellékleteiként csatolt dokumentumokkal kapcsolatban az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű határidőben – de legkésőbb 48 órával előtte – írásban elektronikus úton az acelne.fejes.a@budapest.hu e-mail címen kiegészítő tájékoztatást kérhetnek Ajánlatkérőtől.