Porszívók beszerzése 2023. évben

Tisztelt Gazdasági Szereplők!

 
Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal mint Ajánlatkérő közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárást indít „Porszívók beszerzése 2023. évben" tárgyban a mellékelt dokumentumoknak megfelelően. 

Tárgyi beszerzési eljárásban a Nyertes Ajánlattevő(k) (Eladó) feladata Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal mint Ajánlatkérő (Vevő) részére Porszívók szállítása a szerződéstervezetben és a műszaki leírásban foglaltak szerint. 


A szerződés hatálybalépése és időtartama:

 A Szerződés a Felek általi kölcsönös aláírás napján – amennyiben a Szerződést a Felek nem ugyanazon a napon írják alá, úgy a későbbi aláírás napján – lép hatályba, és a felek kölcsönös teljesítéséig tart. Vevő a Szerződés hatálya alatt jogosult eseti megrendelés(eke)t adni Eladó részére, legkésőbb a Szerződés hatálybalépését követő 30. (harmincadik) napig (rendelési határidő).
 

Ajánlatok értékelésének szempontja:

Az ajánlatok értékelésének szempontja a legalacsonyabb ár.

 
Ajánlattételi határidő: 2023. augusztus 21. 10 óra 00 perc

 
Ajánlati kötöttség időtartama:

Az ajánlati kötöttség időtartama az ajánlattételi határidő l​ejártától számított 45 napig tart, amely Ajánlatkérő ajánlati kötöttség kiterjesztésére vonatkozó tájékoztatása esetén egy alkalommal 20 nappal meghosszabbítható. Az ajánlati kötöttség beálltával az ajánlat nem módosítható.

 
Az ajánlat benyújtásának címe, módja és formai követelményei:

Az ajánlatot elektronikus úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig a következő e-mail-címre: borbely.orsolya@budapest.hu. Az ajánlat akkor tekinthető benyújtottnak, ha az az ajánlattételi határidő lejártáig a tárgyi e-mail-címre megérkezett.

Az ajánlatot a cégjegyzésre jogosult/ak cégszerű aláírásával, nem szerkeszthető .pdf formátumban kell benyújtani.​