Pest-Észak árvízvédelmi szakasz 35., 101., 37. és 38. számú védvonalszakaszainak fejlesztése

​​projektzáró eseményre a

MEGHÍVÓ

részletei​ itt elérhetőek​A BERUHÁZÁS FŐBB ADATAI

A kedvezményezett neve: Budapest Főváros Önkormányzata

A projekt címe: Pest-Észak árvízvédelmi szakasz 35., 101., 37. és 38. számú védvonalszakaszainak fejlesztése

A szerződött támogatás összege: 3,8 milliárd forint

A támogatás mértéke (%-ban): 100 %

Projekt azonosító száma: KEHOP-1.4.0-15-2021-00024

A projekt várható fizikai befejezése: 2023.11.30.

 

A BERUHÁZÁS ELŐZMÉNYE ÉS INDOKA

A főváros hét árvédelmi rendszerének egyike a Pest-Észak árvízvédelmi szakasz, melynek négy, a 35., 101., 37., 38. számú védvonalszakaszainak fejlesztését célozza a tárgyi beruházás, mind a magassághiány kiküszöbölése, mind a védmű vízzárósága tekintetében, összesen 4,5 km hosszúságban.

A fejlesztés által érintett, beavatkozást igénylő árvízvédelmi védvonalszakaszok a következők:

  • 35. védvonalszakasz (3+001,8 - 4+682 tkm) – Vízművek mögötti terület
  • 101. védvonalszakasz (0+000 – 1+695,7 tkm) – Észak-pesti Szennyvíztisztító Telep magaspart
  • 37. védvonalszakasz – Komp utcai fal és magaspart (5+633,5 – 6+178,5 tkm)
  • 38. védvonalszakasz – Váci út melletti védmű (6+178,5 – 6+750 tkm)

 

A beruházás során a 35. árvízvédelmi szakasz kivitelezése, míg a 101., 37. és 38. szakaszok esetében azok vízjogi létesítési engedélyezési és tenderterveinek készítése, valamint a szükséges engedélyek beszerzése történik.

 

 

A BERUHÁZÁS CÉLJA:

A fejlesztés a védvonalszakasz jogszabályban meghatározott szintre (74/2014. (XII.23.) BM rendeletben előírtaknak megfelelő mértékadó árvízszint fölé +1,30 m-re) történő kiépítése 35 365 fő árvízvédelmi biztonságát szolgálja, az elöntéssel veszélyeztetett területen található vagyon védelmével együtt, valamint a nyomvonal mentett oldalán húzódó Fővárosi Vízművek Váci úti telephelyének - mely a fővárosi ivóvíz-ellátás egyik kritikus eleme - árvízi biztonsága is megoldottá válik.

 

A BERUHÁZÁS FŐBB MŰSZAKI TARTALMA:


1)            35. védvonalszakasz (3+001,8 - 4+682 tkm)


A 35. szakasz, a Megyeri Csárdától délre haladva a Fővárosi Vízművek telephelye mögötti területen halad az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telep körtöltéséig 1.680 fm hosszban.

A gondos tervezés és a többkörös egyeztetés eredményeként egy olyan műszaki megoldás készül, amely a természetvédelmi adottságok, közműellátottsági, tulajdonjogi, valamint gazdaságossági és üzemeltetési szempontok figyelembevételével a fővárosi oltalom alatt álló Palotai-sziget természetvédelmi terület ártéri erdejének legkisebb érintettségét igényli.

 

A nyomvonal egy részén a földtöltés kerül magasításra, agyagmag beépítésével biztosítva a vízzáróságot, a szakasz déli részén pedig jelentős hosszban, ügyelve a természetvédelmi terület minél kisebb mértékű igénybevételére, támfal biztosítja a védmű állékonyságát.

 

Szilárd burkolatú – kerékpáros közlekedésre is alkalmas – fenntartási út is kiépítése kerül, továbbá a tervezéssel érintett területen levő – a gátat keresztező, vagy annak közelében húzódó közművezetékek is kiváltásra kerülnek.

 

A fejlesztési munkák kivitelezése során a jóváhagyott erdő-igénybevételen túl az élő és élettelen természeti környezet bárminemű károsítása szigorúan tilos, erre vonatkozóan a területen dolgozók különös gondossággal kötelesek eljárni.
2)            101. számú védvonalszakasz (0+000 – 1+695,7 tkm)

 

Az Észak Pesti Szennyvíztisztító telep magaspartját övező töltésen húzódó szakasz a tervezett árvédelmi fejlesztés megvalósítása után elsőrendű védvonallá minősül, kiváltva a meglévő 36. sz. szakaszt.

A töltés teljes szakaszon magassághiányosnak tekinthető, a védekezési szint növelése a tervek szerint kétféle műszaki megoldás alkalmazásával történik majd. Az egyik megoldás a meglévő földmű magasítása, a fennmaradó szakaszokon pedig, jellemzően a szennyvíztelep mellett, a magasítás egy vasbeton támfallal, illetve parapetfallal készülne el. A tervek szerint a védmű mellett teljes hosszon kezelőút húzódik majd.

 

3)            37. védvonalszakasz – Komp utcai fal és magaspart (5+633,5 – 6+178,5 tkm)

 

A 37. számú, jelenleg „Komp utcai fal és magaspart"-ként nyilvántartott védvonalszakasz teljes hossza is magassághiányosnak tekinthető.

 

Az öböl melletti támfal a meglévő falra felépítendő mobilelemek hiánya miatt nem teljesíti a MÁSZ + 1,30 m-es biztonságot, de a mobilelemek tervezett beszerzésével ez a követelmény teljesíthető. A 37. szakasz további új nyomvonalszakaszán a védművet a teljes magasságig szükséges kiépíteni, ez a tervek szerint terepszintről indított mobilfalas szerkezettel történhet majd.4)            38. védvonalszakasz – Váci út melletti védmű (6+178,5 – 6+750 tkm)

 ​

A 38. sz. nyomvonal tervezett fejlesztése a Váci út és a Kikötő utca sarkától kb. 580 m távolságra található trafóházig kerül előkészítésre. A teljes hosszában magassághiányos tervezési szakasz végpontja úgy került kiválasztásra, hogy onnan a továbbvezetésre többféle módon is lehetőséget nyújtson majd.

 

A tervezés során a védekezési szint MÁSZ + 1,30 m szintre történő növeléséhez a helyszín adottságaitól függően a szakaszon a következő három műszaki megoldás tervezett:

  • szivárgásgátló résfalba fogott parapetfalra szerelt mobilfal
  • szivárgásgátló résfal épülő mobilfal  
  • vasbeton pillérek között létesített szivárgásgátló résfalba fogott támfal