Pályázati felhívás „Üres lakások felújítása és bérbeadása hajléktalansággal küzdőknek” projekt megvalósítására

Budapest Főváros Önkormányzata a lakosság döntéshozásba való bevonásának részeként 2021-ben közösségi költségvetést indított, melynek keretében 1 milliárd forint felhasználására a város lakói tehettek javaslatot. A fővárosi közösségi költségvetés Gondoskodó Budapest kategóriájában nyert az „Üres lakások felújítása és bérbeadása hajléktalansággal küzdőknek" ötlet.

A pályázat célja hajléktalan emberek számára tartós, megfizethető, biztonságos lakhatás és ehhez kapcsolódó szociális munka biztosítása felújított kerületi önkormányzati tulajdonú lakások bérbeadásával.

A pályázaton olyan nonprofit szervezetek indulhatnak, amelyek alapdokumentumában szerepel hajléktalanság kezelésével összefüggő cél. A pályázat érvényességének feltétele előzetes megállapodás megkötése valamely fővárosi kerületi önkormányzattal, mely szerint a kerületi önkormányzat rendeltetésszerű használatra jelenleg alkalmatlan lakást vagy lakásokat a pályázó részére azzal a céllal rendelkezésre bocsát, hogy azt pályázó bérbeadásra alkalmassá tegye.

A pályázat részletes feltételeit a pályázati kiírás tartalmazza.

A pályázati keretösszeg 50 millió forint.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege a Projektbe bevont lakásonként maximum 5 millió forint.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2023. június 13.