Nyomdatechnikai anyagok beszerzése 2023

Tisztelt Gazdasági Szereplők!

Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal mint Ajánlatkérő közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárást indít „Nyomdatechnikai anyagok beszerzése 2023" tárgyban a mellékelt dokumentumoknak megfelelően.

Tárgyi beszerzési eljárásban Nyertes ajánlattevő (Eladó) feladata a műszaki leírásban részletezett nyomdatechnikai termékek szállítása a keretszerződés szerinti egyedi megrendelésekben (lehívásban) megadott mennyiségben, a keretszerződésben foglaltak szerint Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal, mint Ajánlatkérő (Vevő) számára. Vevő kötelezettséget vállal arra, hogy az eseti megrendelések összege nem lesz kevesebb a szerződéstervezetben meghatározott keretösszeg 70 %-ánál.

A beszerzési eljárás eredményeképpen kötendő adásvételi keretszerződés a Felek általi kölcsönös aláírás napján lép hatályba, ha az aláírások nem ugyanazon a napon történnek, a hatálybalépés időpontja a legutolsó aláírás és határozott 2023. december 31-ig, de legfeljebb a rendelkezésre álló szerződéses keretösszeg eléréséig hatályos.

Az ajánlatok értékelésének szempontja a legalacsonyabb ár.

Az ajánlattételi határidő: 2023. október 25. 10:00 óra

Amennyiben tárgyi beszerzési eljárásban Tisztelt Gazdasági Szereplőknek ajánlattételi szándékuk fennáll, ajánlatukat elektronikusan kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig a következő e-mail címrehivatalibeszerzesek@budapest.hu

Az ajánlat akkor tekinthető benyújtottnak, ha az ajánlattételi határidő lejártáig a tárgyi e-mailcímre megérkezett. Az ajánlatot a cégjegyzésre jogosult/ak cégszerű aláírásával, nem szerkeszthető pdf. formátumban kell benyújtani, az ajánlat részeként benyújtandó dokumentumok listáját az Ajánlatkérés tartalmazza.

Felhívjuk Tisztelt Gazdasági Szereplők figyelmét, hogy az Ajánlatkéréssel és annak mellékleteiként csatolt dokumentumokkal kapcsolatban az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű határidőben – de legkésőbb 48 órával előtte – írásban elektronikus úton a hivatalibeszerzesek@budapest.hu e-mail címen kiegészítő tájékoztatást kérhetnek Ajánlatkérőtől.


Ajánlatkérés
1. Ajánlati adatlap
2. Műszaki leírás
3. Részletező ártáblázat
4. Szerződéstervezet
5. Adatkez​elési tájékoztató