Nyomdagépek karbantartása és javítása 2024

​​​​​

​​Tisztelt Gazdasági Szereplők!

Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal mint Ajánlatkérő közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárást indít „Nyomdagépek karbantartása és javítása 2024" tárgyban a mellékelt dokumentumoknak megfelelően.

Tárgyi beszerzési eljárásban Nyertes ajánlattevő feladata Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal Nyomdaüzemében (1052 Budapest, Városház utca 9-11.) található - a Műszaki leírásban felsorolt - nyomdaipari gépek, valamint azok működtetéséhez kapcsolódó berendezések teljes körű karbantartása és javítása, továbbá a karbantartás körében a Műszaki leírásban található táblázat 15. pontjában meghatározott egyéb szolgáltatás (vágókés élezés) minimum egy alkalommal, de a használat intenzitásától függően több alkalommal a keretösszeg erejéig a műszaki leírásban és a szerződéstervezetben foglaltak szerint.

Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a Műszaki leírásban meghatározott gépek műszaki leírás a) pontja szerinti karbantartási szolgáltatást valamennyi gép esetében évi egy alkalommal a - keretszerződés mértékéig - megrendeli.

A beszerzési eljárás eredményeképpen kötendő Vállakozási Szerződés a Szerződő Felek általi kölcsönös aláírás napján, de legkorábban 2024. január 1-én lép hatályba, és 2024. december hó 31. napjáig tartó határozott időre szól. Amennyiben a Szerződést a Felek nem ugyanazon a napon írják alá, úgy a hatálybalépés időpontja a legutolsó aláírás napja.

 

Az ajánlatok értékelése a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontok alapján az alábbiak szerint:

SorszámÉrtékelési részszempontokSúlyszám
I. rész szempont
Gépek karbantartásának alkalmankénti
nettó összesen ajánlati ára (nettó Ft/alkalom)
(részletező ártáblázat I. részszempont táblázat összesen nettó ajánlati ár Ft érték)
70
II. rész szempont
Eseti javítási szolgáltatás nettó összesen óradíja (nettó Ft/óra)
(részletező ártáblázat II. részszempont táblázat összesen nettó ajánlati ár Ft érték)
20
III. rész szempont
Sürgősségi hibaelhárítás nettó összesen óradíja (nettó Ft/óra)
(részletező ártáblázat III. részszempont táblázat összesen nettó ajánlati ár Ft érték)
10
​ 
 

Az Ajánlattételi határidő: 2023. augusztus 9. 10:00 óra

 

Amennyiben tárgyi beszerzési eljárásban Tisztelt Gazdasági Szereplőknek ajánlattételi szándékuk fennáll, ajánlatukat elektronikusan kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig a következő e-mail címre:

hivatalibeszerzesek@budapest.hu


Az ajánlat akkor tekinthető benyújtottnak, ha az ajánlattételi határidő lejártáig a tárgyi e-mailcímre megérkezett. Az ajánlatot a cégjegyzésre jogosult/ak cégszerű aláírásával, nem szerkeszthető pdf. formátumban kell benyújtani, az ajánlat részeként benyújtandó dokumentumok listáját az Ajánlatkérés tartalmazza.

Felhívjuk Tisztelt Gazdasági Szereplők figyelmét, hogy az Ajánlatkéréssel és annak mellékleteiként csatolt dokumentumokkal kapcsolatban az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű határidőben – de legkésőbb 48 órával előtte – írásban elektronikus úton a hivatalibeszerzesek@budapest.hu e-mail címen kiegészítő tájékoztatást kérhetnek Ajánlatkérőtől.

 

Tájékoztatjuk Tisztelt Gazdasági Szereplőket, hogy a Főpolgármesteri Hivatalban 2023. július 24. és 28.​ között igazgatási szünet van, ezen időszakban az eljárási cselekmények szünetelnek.


Ajánlatkérés
1. Ajánlati adatlap
2. Műszaki leírás
3. Részletező ártáblázat​​
4. Szerződéstervezet
5. Adatkezelési tájékoztató


​​