Nagy értékű ütős órák karbantartása és javítása 2024-2025. években

Tisztelt Gazdasági Szereplők!
 
Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal mint Ajánlatkérő közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárást indít „Nagy értékű ütős órák karbantartása és javítása 2024-2025. években" tárgyban a mellékelt dokumentumoknak megfelelően.
 
Tárgyi beszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződések értelmében nyertes ajánlattevő (Vállalkozó) feladata a Főpolgármesteri Hivatal épületében és a Váci utcai Újvárosháza közgyűlési termében található összesen 8 db nagy értékű ütős óra karbantartása és javítása a feladat 2024-2025. években a műszaki leírásban és a szerződéstervezetben foglaltak szerint.
Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy az eseti megrendelések összege nem lesz kevesebb a szerződéstervezetben meghatározott keretösszeg 70 %-ánál.
 
A szerződés 2024. január 1-jén lép hatályba vagy amennyiben az későbbi időpont, a Szerződő Felek általi kölcsönös aláírás napján, illetve, ha az aláírások nem ugyanazon napon történnek, a legutolsó aláírás napján lép hatályba és határozott, 2025. december 31. napjáig terjedő időtartamra jön létre.
 
Az ajánlatok értékelése a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontok alapján az alábbiak szerint:
 

 Értékelési részszempontokSúlyszám
1. részszempont
Karbantartási szolgáltatás átalánydíja
(nettó HUF/hónap)
50
2. részszempont
Eseti javítási sz​olgáltatás óradíja
(nettó HUF/óra)
30
3. részszempont
Vállalt késedelmi kötbér napi mértéke forintban
(nettó HUF/munkanap)
(minimum nettó 5.000.- HUF/munkanap)
10
 
 
Az ajánlattételi határidő: 2023. október 03. – 10:00 óra
 
Amennyiben tárgyi beszerzési eljárásban Tisztelt Gazdasági Szereplőknek ajánlattételi szándékuk fennáll, ajánlatukat elektronikusan kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig a következő e-mail címre: SchrammelI@budapest.hu
 
Az ajánlat akkor tekinthető benyújtottnak, ha az ajánlattételi határidő lejártáig a tárgyi e-mailcímre megérkezett. Az ajánlatot a cégjegyzésre jogosult/ak cégszerű aláírásával, nem szerkeszthető pdf. formátumban kell benyújtani, az ajánlat részeként benyújtandó dokumentumok listáját az Ajánlatkérés tartalmazza.
 
Felhívjuk Tisztelt Gazdasági Szereplők figyelmét, hogy az Ajánlatkéréssel és annak mellékleteiként csatolt dokumentumokkal kapcsolatban az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű határidőben – de legkésőbb 48 órával előtte – írásban elektronikus úton a SchrammelI@budapest.hu e-mail címen kiegészítő tájékoztatást kérhetnek Ajánlatkérőtől.