Mobiltelefonok beszerzése 2023.

Tisztelt Gazdasági Szereplők!
 
Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal mint Ajánlatkérő közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárást indít „Mobiltelefonok beszerzése 2023." tárgyban a mellékelt dokumentumoknak megfelelően.
 
Tárgyi beszerzési eljárásban Nyertes Ajánlattevő (Eladó) feladata Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal (Vevő) részére új, gyári csomagolású mobiltelefon készülékek szállítása adásvételi keretszerződés keretében, eseti megrendelések alapján a műszaki leírásban és a szerződéstervezetben foglaltak szerint. Vevő kötelezettséget vállal arra, hogy az eseti megrendelések összege nem lesz kevesebb a szerződéstervezetben meghatározott keretösszeg 80 %-ánál.
 
A beszerzési eljárás eredményeképpen kötendő adásvételi keretszerződés a Felek általi kölcsönös aláírás napján lép hatályba, ha az aláírások nem ugyanazon a napon történnek, a hatálybalépés időpontja a legutolsó aláírás napja és a Felek általi kölcsönös teljesítésig, de legfeljebb a rendelkezésre álló szerződéses keretösszeg eléréséig hatályos azzal, hogy Vevő eseti megrendeléssel 2023. december 15. napjáig élhet.
 
Az ajánlatok értékelésének szempontja a legalacsonyabb ár.
 
Az ajánlattételi határidő: 2023. szeptember 27. 10:00 óra

Az ajánlattételi határidő: 2023. október 10. 10:00 óra

Az ajánlattételi határidő: 2023. október 17. 10:00 óra

 
Amennyiben tárgyi beszerzési eljárásban Tisztelt Gazdasági Szereplőknek ajánlattételi szándékuk fennáll, ajánlatukat elektronikusan kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig a következő e-mail-címre: hivatalibeszerzesek@budapest.hu
 
Az ajánlat akkor tekinthető benyújtottnak, ha az ajánlattételi határidő lejártáig a tárgyi e-mail-címre megérkezett. Az ajánlatot a cégjegyzésre jogosult/ak cégszerű aláírásáva​l, nem szerkeszthető pdf. formátumban kell benyújtani, az ajánlat részeként benyújtandó dokumentumok listáját az Ajánlatkérés tartalmazza.
 
Felhívjuk Tisztelt Gazdasági Szereplők figyelmét, hogy az Ajánlatkéréssel és annak mellékleteiként csatolt dokumentumokkal kapcsolatban az ajánlattételi határidő lejárta előtt észszerű határidőben – de legkésőbb 48 órával előtte – írásban elektronikus úton a hivatalibeszerzesek@budapest.hu e-mail-címen kiegészítő tájékoztatást kérhetnek Ajánlatkérőtől.Mellékletek módosítva: 2023.10.06.