Margitszigeti hatósági zajmérések 2023

​​​​​​​​​

Tisztelt Gazdasági Szereplők!

Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatala, mint Ajánlatkérő közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárást indít „Margitszigeti hatósági zajmérések 2023." tárgyban a mellékelt dokumentumoknak megfelelően.

Tárgyi beszerzési eljárásban Nyertes Ajánlattevő feladata a Megrendelő által felügyelt – jelenleg 11 db, amely szám a vállalkozási keretszerződés hatálya alatt emelkedhet – zajforrás közül a Megrendelő által meghatározott zajforrás zajkibocsátásának helyszíni műszeres, hatósági intézkedésre alkalmas kivizsgálása és az arról szóló mérési/vizsgálati jegyzőkönyv elkészítése és átadása a Megrendelő részére, a vállalkozási keretszerződés tartama alatt legfeljebb 6 alkalommal – eseti megrendelés alapján – a jelen műszaki leírásban és a szerződéstervezetben foglaltak szerint. 

Nyertes Ajánlattevőnek fentiek értelmében rendelkeznie szükséges a Zr. 33/A. § (1) bekezdés előírásának megfelelő hitelesített és 1. pontossági osztályú zajmérő műszerrel, amely hangfelvételre is alkalmas, részletesen jelen szerződés 9.4. pontjában foglaltak szerint. 
Az eljárás során nincs lehetőség részajánlattételre. 

A pénzügyi fedezet Ajánlatkérő rendelkezésére áll. Ajánlatkérő előleget nem fizet. Ajánlatkérő a szerződés ellenértékét a teljesítésigazolás alapján szabályszerűen kiállított számla keltétől számított 30 (harminc) napon belül, Szolgáltató bankszámlájára történő átutalással teljesíti. A részletes feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza. 

Az ajánlatok értékelése a legalacsonyabb ár szempontja alapján történik 
(nettó egységár – HUF/​1 (egy) darab) joghatással járó zajmérés és mérési jegyzőkönyvének elkészítése.

Ajánlattételi határidő: 2023. április 18. (kedd) 12:00 óra
 
Amennyiben tárgyi beszerzési eljárásban Tisztelt Gazdasági Szereplőknek ajánlattételi szándékuk fennáll, ajánlatukat elektronikusan kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig a következő 
 
Az ajánlat akkor tekinthető benyújtottnak, ha az ajánlattételi határidő lejártáig a tárgyi e-mailcímre megérkezett. Az ajánlatot a cégjegyzésre jogosult/ak cégszerű aláírásával, nem szerkeszthető pdf. formátumban kell benyújtani, az ajánlat részeként benyújtandó dokumentumok listáját az Ajánlatkérés tartalmazza.
 
Felhívjuk Tisztelt Gazdasági Szereplők figyelmét, hogy az Ajánlatkéréssel és annak mellékleteiként csatolt dokumentumokkal kapcsolatban az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű határidőben – de legkésőbb 48 órával előtte – írásban elektronikus úton a hivatalibeszerzesek@budapest.hu 
​​e-mail címen kiegészítő tájékoztatást kérhetnek Ajánlatkérőtől.