LIFE IP HungAIRy projekt keretében megvalósuló kísérleti mobilitási akció - városi logisztikai intézkedések megvalósítása


Frissítés 2023.05.18.

Tisztelt Gazdasági Szereplő!
 
Tájékoztatom, hogy a Budapest Főváros Önkormányzata, mint Ajánlatkérő által kezdeményezett „LIFE IP HungAIRy projekt keretében megvalósuló akció: Kísérleti mobilitási akció – városi logisztikai intézkedések megvalósítása („rakodási helyfoglalási rendszer" kialakítása) a Főváros több pontján" tárgyú beszerzési eljárás részvételi jelentkezési határideje – 2023. március 10. - 12:00 óra – a verseny szélesítése és a nagyobb számú részvétel elősegítése érdekére tekintettel meghosszabbításra került.
 
A tárgyi részvételi jelentkezési szándék új határideje:
2023. május 22. (hétfő) – 10:00 óra

A mellékletet képező dokumentumok változatlanul elérhetőek a honlapon.

A tárgyalásra való részvételi jelentkezési szándékát Gazdasági Szereplő elektronikus úton, cégszerűen aláírva küldje meg az onkormanyzatibeszerzesek@budapest.hu e-mail címre:
A részvételi szándék akkor tekinthető benyújtottnak, ha a részvételi felhívás határidejének lejártáig az onkormanyzatibeszerzesek@budapest.hu e-mail címre megérkezett!
 
A részvételi felhívás és annak mellékletét képező módosított műszaki leírást és módosított szerződéstervezetet jelen levelemmel egyidejűleg valamennyi részvételre felkért Gazdasági Szereplőnek tájékoztató jelleggel megküldök.
 
Az Első Mérföldkőhöz tartozó Szakmai Anyag teljesítésének módosított határideje: 2023. június 30.

A Második Mérföldkőhöz tartozó Tanulmány elkészítésének és Megrendelő részére történő átadásának módosított határideje: 2023. szeptember 30.Korábbi felhívás:

Tisztelt Gazdasági Szereplő!
 
Budapest Főváros Önkormányzata, mint Ajánlatkérő – a későbbiekben beszerzési eljárás lefolytatására kerülő – részvételi felhívást tesz közzé a „LIFE IP HungAIRy projekt keretében megvalósuló akció: Kísérleti mobilitási akció - városi logisztikai intézkedések megvalósítása ("rakodási helyfoglalási rendszer" kialakítása) a Főváros több pontján" tárgyában.
 
Ajánlatkérő a részvételi szakaszban, a 2.3.értékelési alszempont tekintetében – a kizárólag a Koncepció Terv specifikálására –  tárgyalást kezdeményez és folytat le.

 
Ennek keretében a kötelező szakmai tartalomnak a részletes ismertetése kerül specifikálásra az alábbiak figyelembevételével:
 
- A beszerzés tárgyában meghatározott megvalósíthatósági tanulmány elkészítéséhez kialakított ütemterv bemutatása. Mely tartalmazza különösen, de nem kizárólag az egyes feladatok teljesítéséhez szükséges humánerőforrás (a feladat teljesítésébe bevonni kívánt szakemberek végzettségét, szakértelmét igazoló dokumentumokkal) valamint az időszükséglet bemutatását.
 
- Az ajánlatkérés 2. sz. mellékletét képező műszaki leírás 3.2.2. pontjában meghatározott feladatokra vonatkozóan 1 db lehetséges megoldási – a feladatok teljesítésére vonatkozó – javaslat vázlatos bemutatása, a feladatok teljesítése során felmerülő kihívások és megoldások ismertetésével együtt.
Az ajánlatkérés 2. mellékletét képező műszaki leírás 3.1.2. pontjában meghatározott feladatokra vonatkozóan 1 db lehetséges megoldási – a feladatok teljesítésére vonatkozó – javaslat vázlatos bemutatása, a feladatok teljesítése során felmerülő kihívások és megoldások ismertetésével együtt.
 

A beszerzési eljárás ismertetése:
  1. Részvételi szakasz: Jelen felhívásra a felhívás 9. pontjában rögzített határidőben benyújtott részvételi jelentkezések alapján Ajánlatkérő a 2.3. alpontban meghatározott Koncepcióterv tekintetében a felhívás 8. pontjában rögzítettek szerint tárgyalást kezdeményez és folytat le.
​A tárgyaláson a felhívás 2.3. pontja szerinti szempontok, feladatok specifikálására kerül sor. Részvételi szakaszban Gazdasági Szereplő nem nyújt be Ajánlatot, kizárólag a tárgyaláson való részvételi szándékát jelzi Ajánlatkérő felé.
  1. Végső ajánlattétel: A részvételi szakaszban megtartott tárgyalást az ajánlattételi szakasz követi. A későbbiekben, az ajánlattételi szakasz során szükséges Ajánlattevőnek benyújtania a tárgyalás eredményeként kialakított Koncepciótervet, Ajánlatkérő által elvárt tartalmi elemeit tartalmazó dokumentumo(ka)t.
 
A tárgyalás várható időpontja: tárgyalásra jelentkező Gazdasági Szereplőkkel külön egyeztetés alapján várhatóan a részvételi jelentkezés időpontját követő két héten belül kerül sor.
 
A tárgyalásra való részvételi jelentkezési szándékát Gazdasági Szereplő elektronikus úton, cégszerűen aláírva megküldi az onkormanyzatibeszerzesek@budapest.hu e-mail címre:  2023. március 10. – 12:00 óráig 2023. május 22. (hétfő) – 10:00 óra

A részvételi szándék akkor tekinthető benyújtottnak, ha a részvételi felhívás határidejének lejártáig az onkormanyzatibeszerzesek@budapest.hu e-mail címre megérkezett!
 
Ajánlatkérő a Műszaki leírást (illetve az ahhoz kapcsolódó Függelékeket) és a Szerződéstervezetet Gazdasági Szereplő rendelkezésére bocsátja tájékoztató jelleggel.​A dokumentumok frissítésre kerültek 2023.03.09-én.