Lakossági fórum és partnerségi egyeztetés a fővárosi településrendezési eszközök módosításáról (Szegedi úti különszintű csomópont)

​​​

Elkészült Budapest főváros településszerkezeti terve (TSZT 2021) és Budapest főváros rendezési szabályzata (FRSZ) eseti módosítás tervezete a Városliget és környezetének egyes közlekedési fejlesztéseire vonatkozóan.

A tervek elektronikusan a Településrendezési tervek​​​ oldalon az Egyeztetés alatt álló tervek cím alatt érhetők el.
​​
A tervek munkaközi véleményezésére elektronikus úton és lakossági fórum keretében ls biztosítunk lehetőséget. Véleményét 2023. június 5-ig a varosrendezes@budapest.hu​ címre küldheti el írásban, vagy megoszthatja velünk szóban is a május 31-ei lakossági fórumon.
További részletek az alábbi tájé​koztatóban találhatók.Tájékoztató

a Szegedi úti különszintű csomóponttal összefüggő közlekedési fejlesztésekre (Városliget és környezetének egyes közlekedési fejlesztéseire) vonatkozó Budapest főváros településszerkezeti terve és Budapest főváros rendezési szabályzat eseti módosításának partnerségi egyeztetéséről

A településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendeletre (a továbbiakban: Korm. rend.) hivatkozással tájékoztatjuk az érintetteket, hogy Budapest Főváros Önkormányzata megindította a Budapest főváros településszerkezeti tervéről szóló 50/2015. (I.28.) Főv. Kgy. határozat (a továbbiakban: TSZT 2021) és a Budapest főváros rendezési szabályzatáról szóló 5/2015. (II. 16.) számú önkormányzati rendelet (a továbbiakban: FRSZ) módosítását a Városliget és környezetének egyes közlekedési fejlesztéseire vonatkozóan.

A TSZT 2021 és FRSZ módosításának egyeztetése a Korm. rend. 68. §-ában meghatározott egyszerűsített eljárás szerint történik.

A Fővárosi Önkormányzat a településrendezési eszköz módosításának nyilvánosságát a 20/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelettel elfogadott partnerségi egyeztetés szabályainak megfelelően folytatja le, amelyek a Hirdetmények​ menüpont alatt és a Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján megtekinthetők.

A tervek elektronikusan a Településr​endezési tervek​​​​​ oldalon az Egyeztetés alatt álló tervek cím alatt érhetők el.Az elkészült tervekkel kapcsolatban javaslatokat, észrevételeket tenni, véleményt nyilvánítani lehetséges:


2023. május 31-én 15:00 órától a Főpolgármesteri Hivatal (1052 Budapest, Városház utca
9-11.) 133/B termében tartandó lakossági fórumon, vagy


2023. június 5-ig:

•     elektronikusan a varosrendezes@budapest.hu​ e-mail címre,

•  írásban a Főpolgármesteri Hivatal Várostervezési Főosztályának megküldve (1052 Budapest, Városház utca 9-11.),

•     személyesen az Ügyfélszolgálaton​ (1052 Budapest, Bárczy István utca 1-3.), vagy

•     közvetlenül az E-TÉR felületén lehet.


A lakossági fórum tájékoztató plakátja ide kattintva érhető el.

A partnerségi egyeztetésre vonatkozó adatkezelési tájékoztató ide kattintva érhető el.