Lakossági fórum és partnerségi egyeztetés a fővárosi településrendezési eszközök módosításáról a II. és XI. kerületet érintően

​​​Elkészült Budapest főváros településszerkezeti terve (TSZT 2021) és Budapest főváros rendezési szabályzata (FRSZ) eseti módosítás tervezete a Budapest​ II. és XI. kerület egyes területeire vonatkozó​an.

A tervek elektronikusan a Településrendezési tervek​​​ oldalon az Egyeztetés alatt álló tervek cím alatt érhetők el.
​​
A tervek munkaközi véleményezésére elektronikus úton és lakossági fórumkeretében ls biztosítunk lehetőséget. Véleményét 2023. április 11. és 23. között a varosrendezes@budapest.hu​ címre küldheti el írásban, vagy megoszthatja velünk szóban is az április 18-ai lakossági fórumon.
További részletek az alábbi tájé​koztatóban találhatók.

Tájékoztató

  • a Budapest II. kerület, Törökvészi út és Csatárka utca csomópontra vonatkozó Budapest főváros településszerkezeti terve és Budapest főváros rendezési szabályzat eseti módosításának és
  • Budapest XI. kerület, Fehérvári út - Galambóc utca - Sopron utca - Nagysurány utca által határolt területre vonatkozó Budapest főváros településszerkezeti terve és Budapest főváros rendezési szabályzat eseti módosításának partnerségi egyeztetéséről
A településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendeletre (a továbbiakban: Korm. rend.) hivatkozással tájékoztatjuk az érintetteket, hogy Budapest Főváros Önkormányzata megindította a Budapest főváros településszerkezeti tervéről szóló 50/2015. (I.28.) Főv. Kgy. határozat (a továbbiakban: TSZT 2021) és a Budapest főváros rendezési szabályzatáról szóló 5/2015. (II. 16.) számú önkormányzati rendelet (a továbbiakban: FRSZ) módosítását a Budapest II. kerület, Törökvészi út és Csatárka utca csomópontra és Budapest XI. kerület, Fehérvári út - Galambóc utca - Sopron utca - Nagysurány utca által határolt területre vonatkozóan.

A TSZT 2021 és FRSZ módosításának egyeztetése a Korm. rend. 68. §-ában meghatározott egyszerűsített eljárás szerint történik.

A Fővárosi Önkormányzat a településrendezési eszköz módosításának nyilvánosságát a 20/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelettel elfogadott partnerségi egyeztetés szabályainak megfelelően folytatja le, amelyek a Hirdetmények​ menüpont alatt és a Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján megtekinthetők.

A tervek elektronikusan a Településr​endezési tervek​​​​ oldalon az Egyeztetés alatt álló tervek cím alatt érhetők el.
Az elkészült tervekkel kapcsolatban javaslatokat, észrevételeket tenni, véleményt nyilvánítani lehetséges:


2023. április 18-án 15:00 órától a Főpolgármesteri Hivatal (1052 Budapest, Városház utca 9-11.) 133/B termében tartandó lakossági fórumon, vagy​


2023. április 23-ig:

• elektronikusan a varosrendezes@budapest.hu e-mail címre,

• írásban a Főpolgármesteri Hivatal Várostervezési Főosztályának megküldve (1052 Budapest, Városház utca 9-11.),

• személyesen az Ügyfélszolgálaton (1052 Budapest, Bárczy István utca 1-3.), vagy

• közvetlenül az E-TÉR felületén lehet.

 
 

​A lakossági fórum tájékoztató plakátja ide kattintva érhető el.


A partnerségi egyeztetésre vonatkozó adatkezelési tájékoztató ide kattintva érhető el.