Közlemény: Árvízvédelmi fejlesztés az újpesti partszakaszon

​​​
Árvízvédelmi védvonalszakasz töltésének fejlesztése kezdődött el Újpesten, a Megyeri Csárdától délre, a Fővárosi Vízművek telephelye mögötti területen haladva az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telep körtöltéséig.
 
A gondos tervezés és a többkörös egyeztetés eredményeként egy olyan megoldás született, amely a természetvédelmi adottságokon túl a közműellátottsági, tulajdonjogi, valamint gazdaságossági és üzemeltetési szempontok figyelembevételével a fővárosi oltalom alatt álló Palotai-sziget természetvédelmi terület ártéri erdejének legkisebb érintettségét igényli.
 
A munkálatok első lépéseként a természetvédelmi terület beruházással érintett szakaszán a vegetációs időszak kezdetéig, március 1-ig megtörténnek a feltétlenül szükséges fakivágások a Budapesti Természetvédelmi Őrszolgálat szakfelügyelete mellett. A kivágásra kerülő fákat nem szállítják el, hanem azok holtfaként a védett területen maradnak, hogy a továbbiakban is élőhelyül szolgáljanak a terület élőlényei számára. Vizsgáljuk azt is, hogy a munkálatok miatt időlegesen megnyitott fenntartó úton a Budapesti Közművek Zrt. segítségével fel tudjuk-e számolni az ártéri erdőben évtizedek óta felhalmozott hulladékot egy élőhely helyreállítási program keretében.
 
A fejlesztési munkák kivitelezése során a jóváhagyott erdő-igénybevételen túl az élő és élettelen természeti környezet bárminemű károsítása szigorúan tilos, erre vonatkozóan a területen dolgozók különös gondossággal kötelesek eljárni.
 
A fejlesztés a védvonalszakasz jogszabályban meghatározott szintre történő kiépítése 35 000 fő árvízvédelmi biztonságát szolgálja, az elöntéssel veszélyeztetett területen található vagyon védelmével együtt, valamint a nyomvonal mentett oldalán húzódó Fővárosi Vízművek Váci úti telephelyének - mely a fővárosi ivóvíz-ellátás egyik kritikus eleme - árvízi biztonsága is megoldottá válik.