Jelölőtáblák szállítása a fővárosi közösségi költségvetésből megvalósuló projekthez

​​

Tisztelt Gazdasági Szereplők!

 
Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal mint Ajánlatkérő közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárást indít „Jelölőtáblák szállítása a fővárosi közösségi költségvetésből megvalósult projektekhez" tárgyban a mellékelt dokumentumoknak megfelelően.

Tárgyi beszerzési eljárásban nyertes Ajánlattevő feladata Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal mint Ajánlatkérő részére: Jelölőtáblák szállítása a fővárosi közösségi költségvetésből megvalósult projektekhez a szerződéstervezetben és a műszaki leírásban felsorolt és ott részletezett paraméterekkel, a Vevő eseti megrendeléseinek megfelelően.

 A Keretszerződés a Felek általi kölcsönös aláírás napján lép hatályba, és 2023. év december hó 31. napjáig tartó, határozott időtartamra jön létre.

Az ajánlatok értékelése a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontok szerint történik, melyek az alábbiak:
 
SorszámÉrtékelési részszempontok​

Súlyszám


1. részszempontÖsszesen nettó ajánlati ár (nettó forint)80
2. részszempont


Vállalt szállítási határidő (naptári nap)
(maximum 14 naptári nap,
legkedvezőbb szint 7 naptári nap)
20
 
 
Ajánlattételi ha​táridő:  2023. október 2. 14:00 óra

 
Amennyiben tárgyi beszerzési eljárásban Tisztelt Gazdasági Szereplőknek ajánlattételi szándékuk fennáll, ajánlatukat elektronikusan kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig a következő e-mail-​címre:   

 
Az ajánlat akkor tekinthető benyújtottnak, ha az ajánlattételi határidő lejártáig a tárgyi e-mail-címre megérkezett. Az ajánlatot a cégjegyzésre jogosult/ak cégszerű aláírásával, nem szerkeszthető pdf formátumban kell benyújtani, az ajánlat részeként benyújtandó dokumentumok listáját az Ajánlatkérés tartalmazza.
 

Felhívjuk Tisztelt Gazdasági Szereplők figyelmét, hogy az Ajánlatkéréssel és annak mellékleteiként csatolt dokumentumokkal kapcsolatban az ajánlattételi határidő lejárta előtt észszerű határidőben – de legkésőbb 48 órával előtte – írásban elektronikus úton az acelne.fejes.a@budapest.hu e-mail-​címen kiegészítő tájékoztatást kérhetnek Ajánlatkérőtől.


Ajánlatkérés
1. Ajánlati adatlap
2. Részletező ártáblázat
3. Műszaki leírás
3.1. Méretezés
3.2. Látványterv
4. Szerződéstervezet
5. Adatvédelmi tájékoztató